Tento měsíc nás provází téma živé přírody a my se dnes vydáváme ke spolužákovi Filipovi. Můžeme se, díky němu a jeho rodině, seznámit s hospodářskými zvířaty , projet se na koni, vidět 14ti denní hříbátko a dozvědět se spoustu zajímavostí ze života mezi zvířátky. Děkujeme za pozvání!