Na první pohled se téma NEŽIVÉ PŘÍRODY jeví jako nudné a nezáživné… Spoustu z vás si ho ze školy určitě pamatuje jako ty „kameny“.
My dnes zahajujeme den vědeckou konferencí, na které všichni zasedající seznamují posluchače s jejich poznatky. Mluvíme o vzniku Země, o jejích vrstvách… Už víme co je jádro, láva, nebo jaké jsou druhy půdy.
Tvoříme vlastní činnou sopku.
Někteří z nás dokáží poznat vápenec, pískovec, žulu, ale i různé vzácné minerály.
Po svačině vyrážíme prozkoumat terén v okolí školy… Sbíráme vzorky, porovnáváme je, pozorujeme jejich vlastnosti. Seznamujeme se s obsahem badatelských batůžků… Už víme k čemu je odměrný válec a umíme odměřovat mililitry, naučíme se pracovat s pipetou a kádinkou.