Na čtvrtek 16.12. nám vyšla volná školní kuchyňka a tak jsme s dětmi mohli upéct perníčky. Děti se nebály všemožných tvarů a fantazii se meze nekladly. Času bylo málo, ale vykrájet stihly téměř všechno těsto. Jen dopéct část vykrájených perníčků si paní asistentka vzala ještě domů, abychom byli na páteční zdobení připraveni. Zdobení probíhalo již ve třídě za zvuků koled a vánočních písní. Děti pracovaly pečlivě a i přes to, že některé zdobily perníčky poprvé, se jim dařilo. Musíme všechny moc pochválit jak se snažily. Teď už jen počkat do pondělí až zaschnou a mohou si je odnést domů.