Návštěvou galerie Vysočina na nás již dýchla atmosféra velikonočních svátků. Dozvěděli jsme se o vzniku Velikonoc, společně jsme se naučili novou velikonoční říkanku a vyrobili si každý velikonoční slepičku.