Škola, do které stojí za to chodit

Ve středu 25. 2. 2015 se vyučující naší školy zúčastnili školení k metodě CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL nebo-li „obsahově a jazykově integrované vyučování“  označuje ve svém nejširším smyslu výuku nejazykového předmětu např. matematiky, fyziky, zeměpisu… s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a sdílení vzdělávacího obsahu.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily