Škola, do které stojí za to chodit

Úřední deska

Důležitá upozornění pro rodiče a žáky

Odhlašování obědů na čtvrtek 19. 12. 2019 a pátek 20. 12. 2019, bude možné do středy 18. 12. 2019 pouze do 8 hod.

Po tomto termínu, už nebude možné oběd odhlásit! (telefon pro odhlášení 565 598 170)

Výdej obědů v pátek 20.12. bude od 11:00 do 13:30.

V rámci výtvarné soutěže vyhlášené MŠMT pod názvem Škola hrou byli vybráni 2 žáci naší školy z celkového počtu 1400 obrázků. Mezi 26 pracemi zveřejněnými na facebookovém profilu je práce Adély Smejkalové ze 7.A a Šimona Palovčíka z 8.C. Do pátku 15.11. do 12hod máme možnost dát našim žákům hlas. Odkaz na hlasování (je nutno mít aktivovaný účet na Facebooku)

Dne 6. 11. 2019 se  naše škola do stávky nezapojí, výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu. Vedení školy

Nabízíme 3 volná místa v plaveckém kroužku (termín každé úterý 7.00 – 7.50). V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí kroužku paní učitelku Müllerovou, mullerova@zsdemlovaji.cz; 567 579 032.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena od úterý 1. 10. 2019 dle pokynů vedoucích kroužků.

Na základě zájmu budou otevřeny tyto kroužky:

 1. Logopedie I. + III. (Kokešová J.) 
 2. Sportovní kroužek I. + II. (Müllerová)
 3. Plavecký kroužek (Müllerová)
 4. Keramický kroužek I. + II. (Hubáčková)
 5. Výtvarný kroužek (Hubáčková)
 6. Francouzština pro začátečníky (Sorhondo)
 7. Florbalový kroužek (Trávníková)
 8. Flétna pro pokročilé (Pátková)

Z důvodu malého zájmu nebude otevřen kroužek:

 1. Logopedie II. (Kokešová J.)
 2. Flétna – přípravka (Pátková)

Od pátku 13.9.2019 je spuštěno přihlašování na sportovní kurzy v Bakaláři. Kurzy jsou určeny pro žáky druhého stupně.

Za Tv Mgr. Daniel Špejtek

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2019/2020

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2019) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2019
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2020) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2020 
 • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!

V úterý 10. 9. 2019 se uskuteční schůzka třídních důvěrníků a třídní schůzky SRPDŠ.

16.00 – schůzka školské rady – ředitelna 

17.00 – sborovna školy – schůzka třídních důvěrníků

18.00 – kmenové třídy – třídní schůzky jednotlivých tříd

Od pondělí 9. 9. bude škola přístupna pouze přes čip nebo elektronický vrátník v prostřední vchodu (vlevo).

Krajní vchod školy (blíže k lesu) lze otevřít pouze žákovským čipem (6.55 – 16.00), rodičovský čip zde nefunguje.

Prostřední vchod (vlevo) lze otevřít pouze rodičovským čipem, a to:

 1.  rodiče přípravné třídy a 1. ročníku od 11.40 do 16.00
 2.  rodiče žáků v ŠD od 14.00 – 16.00

Rodiče bez čipu, žáci se zapomenutým čipem, návštěvy – prostřední vchod (vlevo) – elektronický vrátník

V systému Bakaláři byla spuštěna anketa pro výběr kroužků na tento školní rok. Ankety lze vyplnit po přihlášení do rodičovského účtu. Nelze vyplnit přes aplikaci v mobilním telefonu.

Přihlášení bude možné do pondělí 16. 9. 2019.

Přihlášení do kroužku příprava na přijímací řízení z Ma a Čj pro 9. ročník – NUTNO přihlásit do neděle 8. 9. !!!

„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“ Platon (řecký filozof, pedagog a matematik)

Začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Jsme starší o právě uplynulé prázdniny, získali jsme nové poznatky cestováním a hlavně jsme si odpočinuli.

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy. Přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020.

Vedení školy

Školní rok 2019 /2020 začne v pondělí 2. 9. 2019 od 8.00. Zahájení proběhne v kmenových třídách.

Organizace 1. týdne (2. – 6. 9.)

Přípravná třída + 1. ročník (ŠD zajištěna od prvního dne):

 1. den – přivítání v kmenové třídě – 1 vyučovací hodina (8.00 – 8.45) 
 2. den – přivítání v divadelním sále – 2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.45)
 3. den – 3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45)
 4. den – 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40), dále dle rozvrhu

2. – 9. ročník:

 1. den – 1 vyučovací hodina
 2. den – 4 vyučovací hodiny
 3. den dále dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Rozpis služeb vedení školy během hlavních prázdnin (vždy 8.00 – 11.00)

 • 3. 7. – Mgr. Nosek
 • 10. 7. – Mgr. Burianová
 • 17. 7. – Mgr. Nosek
 • 24. 7. – Mgr. Nosek
 • 31. 7. – Mgr. Novotný
 • 7. 8. – Mgr. Novotný
 • 14. 8. – Mgr. Nosek
 • 21. 8. – Mgr. Burianová

Od 26. 8. bude přítomno celé vedení školy.

Informace k novému školnímu roku 2019/2020

Vyřizování stravného o prázdninách: od 19.8.2019 – 8:00 – 12:00 v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

Všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2018/2019 stravovali a mají obědy zaplaceny (srpen 2019), budou automaticky od září 2019 přihlášeni na obědy. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2019/2020 na obědy chodit, musí se odhlásit v kanceláři školní jídelny.

Vedení školy děkuje všem žákům, rodičům a prarodičům za dodání dobrot, jejichž prodejem škola získala 17 655,-Kč. Tento finanční obnos odešleme na pomoc africkým dětem na konto UNICEF.

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily