Škola, do které stojí za to chodit

ÚŘEDNÍ DESKA

Důležitá aktuality a upozornění vedení školy pro zákonné zástupce a žáky

Vážení rodiče,

v případě Vašeho zájmu o kandidaturu na funkci člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků kontaktujte, prosím, ředitelku školy přes Komens do 22. 9. 2021.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

S pozdravem

Andrea Medunová, ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

od 1. 8. 2021 dochází ke změně ve vedení školy.

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Zdeňku Noskovi za jeho výbornou práci a profesionální přístup při vedení naší školy.

Osobně se těším na vzájemnou spolupráci a případné podněty (medunova@zsdemlovaji.cz).

Přeji všem krásný zbytek léta a pevné zdraví.

Andrea Medunová, ředitelka školy

Úřední hodiny

Přípravný týden:

  • 27. 8. + 30. – 31. 8. – všichni pedagogové školy (8.00 -14.00)

Středa 1. 9. 2021 zahájení školního roku 2021/2022

Informace školní jídelny:

Vyřizování stravného o prázdninách (kancelář jídelny):

  • od 23. 8. od 7:00 do 10:00 hod.
  • 30. – 31. 8. od 7:00 do 12:00 hod.

Vyplněnou přihlášku ke stravování zasílejte na email jídelny: obedy@zsobreziny.cz 

Přihláška ke stravování je ke stažení na stránkách www.zsobreziny.cz/skolni-jidelna

Zakoupení čipu osobně v jídelně v pracovní dny.

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU                  

Všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2020/2021 stravovali a mají obědy zaplaceny (srpen 2021), budou automaticky od září 2021 přihlášeni na obědy.

Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2021/2022 na obědy chodit, musí se odhlásit!

Kontakt: tel.: 565 598 170, email: obedy@zsobreziny.cz

Vážení rodiče,

informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy proběhne ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 16.00 hod.

Rodiče žáků 1. tříd – školní divadlo – vchod od tělocvičny, 1. patro

Rodiče žáků přípravné třídy – učebna fyziky – vchod od tělocvičny, 1. patro

Prosíme o dodržování hygienických předpisů (respirátory) a o přítomnost pouze jednoho zástupce žáka.

Materiál ze schůzky: ZDE

Vedení školy

V pondělí 14. 6. proběhnou od 18.00 třídní schůzky SRPDŠ v kmenových třídách. 

Od 17.00 proběhne schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy.

Provoz školních družin bude uskutečněn v  základních školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava. Družina poskytne zájmové vzdělávání žákům několika škol. Zároveň bude zajištěno stravování. Činnost družiny je určena pouze pro žáky základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava.

Přihlášení a platbu je nutno realizovat s konkrétní školu, která prázdninový provoz ŠD bude zajišťovat. 

Bližší informace ZDE

Na základě výsledků zápisu byli přijati do prvního ročníku a přípravné třídy všichni zájemci. 

Ve školním roce 2021/2022 budou na základě aktuálních výsledku zápisu od 1. září otevřeny dvě první třídy každá s počtem 24 žáků. V přípravné třídě bude 13 žáků. 

Výsledky zápisu ZDE (kód žáka najdete v e-mailu, který Vám přišel po registraci zápisu)

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily