Škola, do které stojí za to chodit

ÚŘEDNÍ DESKA

Důležitá aktuality a upozornění vedení školy pro zákonné zástupce a žáky

PF 2022Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

dovolte mi, abych Vám popřála klidné prožití vánočních svátků a příjemně strávené poslední dny roku 2021.

Do nového roku Vám přeji především pevné zdraví, pohodu a jistotu.

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a těším se na další.

Andrea Medunová

Informace ze školní jídelny:

  • výdej oběda ve středu 22. 12. bude v čase 11:00 -13:30 hod.
  • výdej do jídlonosičů 13:30 – 13:45 hod. 

Na základě zhoršující se epidemiologické situace vyhlašuji na dny pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno. Vyhlášení ředitelského volna vychází i z doporučení zřizovatele a KHS Jihlava.

Prosíme jménem zřizovatele naší školy zákonné zástupce našich žáků o vyplnění dotazníku, pro získání zpětné vazby k návratu dětí do škol po období distanční výuky. Dotazník je určen pro potřeby zřizovatele školy. Prosíme o vyplnění do 31. 10. 2021. 

odkaz na dotazník: DOTAZNÍK PRO RODIČE

Předem děkujeme za vyplnění.

Vážení rodiče,

v případě Vašeho zájmu o kandidaturu na funkci člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků kontaktujte, prosím, ředitelku školy přes Komens do 22. 9. 2021.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

S pozdravem

Andrea Medunová, ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

od 1. 8. 2021 dochází ke změně ve vedení školy.

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Zdeňku Noskovi za jeho výbornou práci a profesionální přístup při vedení naší školy.

Osobně se těším na vzájemnou spolupráci a případné podněty (medunova@zsdemlovaji.cz).

Přeji všem krásný zbytek léta a pevné zdraví.

Andrea Medunová, ředitelka školy

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily