Škola, do které stojí za to chodit

ÚŘEDNÍ DESKA

Důležitá aktuality a upozornění vedení školy pro zákonné zástupce a žáky

 1. Příprava na Čj a Příprava na Ma jsou samostatné kroužky, platba probíhá za každý zvlášť (tedy 1000,- za Ma a 1000,- za Čj).
 2. Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 3. Výše úhrady za kroužek – 200,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově: tj. 1.500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 4. Platba za I. pololetí (září – leden) ve výši 1000,-Kč za kroužek nejpozději do 25. 9. 2020
 5. Platba za II. pololetí (únor – ½ dubna) ve výši 500,-Kč za kroužek nejpozději do 31. 1. 2021
 6. ​U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby – příprava Ma, příprava Čj, příprava Ma + Čj

Třídní schůzky budou rozděleny do více dní dle následujícího harmonogramu:

 • Pondělí 14. 9. od 17.00 – 1.B, 5.A, 8.B
 • Úterý 15. 9. od 17.00 – 1.A, 6.A, 6.B, 6.C, PT
 • Středa 16. 9. od 17.00 – 5.C, 8.C, 9.A, 9.B, 3.A
 • Čtvrtek 17. 9. od 17.00 – 4.C, 8.A, 7.B, 3.B, 7.C
 • Pondělí 21. 9. od 17.00 – 4.A, 7.A, 3.C
 • Úterý 22. 9. od 17.00 – 4.D, 4.B, 5.B
 • Středa 23. 9. od 17.00 – 2.B

Termín 9.C, 2.A bude upřesněn.

Vstup do školy pouze s rouškou, bez doprovodu žáků.

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby sledovali aktuální informace ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství o používání roušek ve vnitřních prostorách (škola) s platností od čtvrtka 10. 9. 2020.​
V případě nařízených změn prosíme o jejich respektování.
Prosíme zároveň o kontrolu, zda žáci mají s sebou ve škole jednu roušku. 

Děkujeme​

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2020/2021

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2020) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2020
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2021) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2021 
 • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!

úterý 1. 9. 2020

 • žáci se s doprovodem (max. 2 dospělí na žáka) shromáždí na prostředním přestávkovém dvoře školy v 8.15 hod.  
 • v doprovodu TU se žáci i rodiče přesunou do kmenových tříd
 • vzhledem k doporučení MŠMT, které se týká omezení pobytu jiných osob v budově školy budou mít všechny dospělé osoby roušku
 • ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2020 bude rodičům umožněn vstup s dětmi pouze do prostoru šaten v době od 8.00 – 8.15 hod. hlavním vchodem školy (levý vchod – bližší k lesu)

Celý příspěvek

Vyklizení skříněk, osobních věcí ze třídy a odevzdání učebnic pro žáky, kteří nechodí od 25. 5. do školy, bude realizováno dle pokynů třídních učitelů. Třídní učitelé bude v průběhu začátku června informovat, formou zprávy do systému Komens (Bakaláři – Žákovská knížka), zákonné zástupce o termínu a organizaci. Prosíme zákonné zástupce, aby sledovali příchozí zprávy v systému Bakaláři.   

Pro první vstup do školy bude nutné předložit podepsané čestné prohlášení – ZDE (vytištěné si je můžete vyzvednout v pracovní dny (6.00 – 18.00) v prostředním vchodu školy).

Docházka do školy pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 bude realizována formou třídnických hodin. O termínech pro jednotlivé třídy budou informovat třídní učitelé formou zprávy v systému Komens (Bakaláři – Žákovská knížka). Zpráva bude odeslána na rodičovský účet v průběhu tohoto týdne. Prosíme zákonné zástupce, aby sledovali svůj rodičovský účet.  

Pro první vstup do školy bude nutné předložit podepsané čestné prohlášení – ZDE (vytištěné si je můžete vyzvednout v pracovní dny (6.00 – 18.00) v prostředním vchodu školy).

IMG_0050
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily