Škola, do které stojí za to chodit

ÚŘEDNÍ DESKA

Důležitá aktuality a upozornění vedení školy pro zákonné zástupce a žáky

Vážení rodiče,

informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy proběhne ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 16.00 hod.

Rodiče žáků 1. tříd – školní divadlo – vchod od tělocvičny, 1. patro

Rodiče žáků přípravné třídy – učebna fyziky – vchod od tělocvičny, 1. patro

Prosíme o dodržování hygienických předpisů (respirátory) a o přítomnost pouze jednoho zástupce žáka.

Materiál ze schůzky: ZDE

Vedení školy

V pondělí 14. 6. proběhnou od 18.00 třídní schůzky SRPDŠ v kmenových třídách. 

Od 17.00 proběhne schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy.

Provoz školních družin bude uskutečněn v  základních školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava. Družina poskytne zájmové vzdělávání žákům několika škol. Zároveň bude zajištěno stravování. Činnost družiny je určena pouze pro žáky základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava.

Přihlášení a platbu je nutno realizovat s konkrétní školu, která prázdninový provoz ŠD bude zajišťovat. 

Bližší informace ZDE

Na základě výsledků zápisu byli přijati do prvního ročníku a přípravné třídy všichni zájemci. 

Ve školním roce 2021/2022 budou na základě aktuálních výsledku zápisu od 1. září otevřeny dvě první třídy každá s počtem 24 žáků. V přípravné třídě bude 13 žáků. 

Výsledky zápisu ZDE (kód žáka najdete v e-mailu, který Vám přišel po registraci zápisu)

Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2021/22 proběhne pouze elektronickou formou přes systém Zápis OnLine.

Zápis byl ukončen.

Postup registrace:

 1. po kliknutí na odkaz se zobrazí jednoduchý elektronický formulář, který je nutno vyplnit (věnujte prosím pozornost správnému zápisu Vašeho e-mailu, na který systém pošle další informace)
 2. po odeslání registračního formuláře přijdou na Váš e-mail další informace – odkaz na stažení zápisového lístku, popřípadě i předvyplněná žádost o odklad
 3. zaslané formuláře je možno přímo elektronicky vyplnit, následně vytisknout, podepsat a odeslat do školy 
 4. formuláře do školy lze odeslat (v případě odkladu či požadavku o přípravnou třídu přiložte i ostatní materiály – žádost o doklad, doporučení k odkladu, doporučení k zařazení do přípravné třídy, vyjádření lékaře k odkladu…):

                      – naskenovat a odeslat na e-mail zapis@zsdemlovaji.cz (v případě ofocení mobilním telefonem musí být formuláře dostatečně čitelné)

                      – naskenovat a odeslat přes Vaší osobní datovou schránku (datová schránka školy cfz5nzm)

                      – vytisknout a v obálce vhodit osobně do poštovní schránky školy (prostřední vchod do školy)

                      – vytisknout a v obálce osobně odevzdat přes výdejní okénko školy (vlevo od prostředního vchodu 8.00 -15.30)

                      – vytisknout a odeslat poštou na adresu Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace, 

                        Demlova 32, 586 06 Jihlava

                      – v případě problémům s tiskem či elektronickou registrací nás prosím kontaktujte na telefonu 567 579 022 – Mgr. Novotný Stanislav, MBA popřípadě přes e-mail   

                         zapis@zsdemlovaji.cz a domluvíme individuální způsob předání či vyplnění zápisových formulářů

Informace o systému ZápisOnLine zde

Jakékoliv dotazy můžete směřovat na e-mail zapis@zsdemlovaji.cz 

Den otevřených dveří proběhne na naší škole on-line formou přes aplikaci Microsoft Teams. Letáček ZDE

Obsah on-line schůzky: informace o škole, průběh elektronického zápisu, přípravná třída, dotazy…

Schůzek se bude účastnit:

 • Mgr. Zdeněk Nosek – ředitel školy (informace o škole, průběh zápisu – podklady, dotazy…)
 • Mgr. Stanislav Novotný, MBA – zástupce ředitele (elektronický zápis)
 • Mgr. Martina Varhaníková – vyučující 1. stupně (ComeniaScript, výuka na 1.stupni)
 • Mgr. Věra Růžičková – speciální pedagog (přípravná třídy, speciální vzdělávací potřeby žáků

Termíny on-line schůzek (odkazy se aktivují asi 10 min před začátkem schůzky – nápověda k přihlášení ZDE

středa 7. dubna 2021, 10:00 – 11:00 – vstup do místnosti (schůzka byla ukončena)

čtvrtek 8. dubna 2021, 16:00 – 17:00 – vstup do místnosti (schůzka byla ukončena)

K přihlášení není nutná instalace žádného programu. Připojení lze zrealizovat na jakémkoliv zařízení (počítač, notebook, tablet, mobilní telefon…), které je připojeno na internet. Pro komunikaci je vhodné mít mikrofon popřípadě web kameru. Dotazy ohledně průběhu schůzky, technické dotazy… směřujte na zapis@zsdemlovaji.cz  

V pondělí 25. 1. 2021  se uskuteční informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ. Schůzka bude on-line formou přes systém Teams. K přihlášení použijte přístupy žáků. V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Andreu Medunovou, medunova@zsdemlovaji.cz  

Třídní schůzky SRPDŠ se uskuteční v úterý 12. 1. 2021 od 17.00. S ohledem na stávající opatření budou probíhat schůzky on-line formou přes systém Teams. Pro přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje Vašich dětí.

Provoz ve školní jídelně od 4. 1. 2021 – PT, 1. a 2. ročník

 • Žáci prezenční výuky (příprav. třída, 1. ročník, 2. ročník) chodí na obědy po třídních skupinách s ohledem na daný rozvrh
 • Žáci prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášené, pokud na oběd nepůjdou, musí si ho odhlásit do 8:00 hod. daného dne na www stránkách jídelny, popřípadě telefonicky 565 598 170 (od 4. 1. 2021) nebo e-mailem: obedy@zsobreziny.cz
 • Obědy jsou vydávány od 11:45 hod. do 12:30 hod.
 • K vyzvednutí oběda je nutný čip!

Informace pro žáky 3. – 9. ročníku pouze v sytému Komens (Bakaláři)

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily