Škola, do které stojí za to chodit

Nezařazené

V úterý 21. 9. 2021 proběhnout třídní schůzky SRPDŠ a schůzka třídních důvěrníků:

 • 17.00 – schůzka třídních důvěrníků – sborovna školy
 • 18.00 – jednotlivé třídní schůzky v kmenových třídách 

Vážení rodiče, milí žáci,
začátek září je za námi. Od pondělí 6. 9. začíná výuka již dle platného rozvrhu.
Věřím, že se budeme všichni moci setkávat ve třídách, učit se společně novým věcem a zažívat každodenní radosti bez výraznějších omezení.
Přeji Vám všem pevné zdraví a klidné dny školního roku 2021/2022.
Andrea Medunová, ředitelka školy

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2021/2022

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2021) – ve výši 600,– Kčnejpozději do 15. 10. 2021
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2022) – ve výši 900,– Kčnejpozději do 15. 2. 2022

u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – školní družina!!!

 • Výdej v první školní den 1. 9. 2021 bude od 10:00 hod. do 12:00 hod. Odhlašování 1. 9. bude možné pouze do 7:00 hod.
 • 1. 9. – 3. 9. bude zaveden dřívější výdej od 11:00 hod. pro první třídy a přípravnou třídu.
 • První dva týdny se bude vařit pouze jedno jídlo.

Proti epidemiologická opatření ve školní jídelně:

 • Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce
 • Každá škola bude využívat pouze svoji jídelnu a k ní příslušný výdej
 • U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), balený příbor
 • Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru)
 • VEŠKERÉ PŘÍDAVKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE NA ČISTÉ NÁDOBÍ!!! (VŽDY ČISTÁ SKLENIČKA NA PŘÍDAVEK PITÍ)
 • Na dodržování hygienických doporučení bude dbát příslušný dozor v jídelně
 • Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
 • Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky 565 598 170 a emailem obedy@zsobreziny.cz
 • výdej obědů v první den nemoci od 11:15 do 11:30 hod.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě.
 • Strávník má možnost odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.
 • Děti, žáci (popř. zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování, zároveň se na ně nevztahuje žádná z výjimek, budou sedět samostatně u stolu

Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.     

Vedoucí ŠJ

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily