Škola, do které stojí za to chodit

Nezařazené

Včera jsme měli krásný den,

z bazénu nechtěl nikdo ven.

A když už venku na trávě jsme skotačili,

ze vzduchovky jsme si také

vystřelili.

Šipky v terči byly hned

a špekáčky každý sněd.

A z našeho vyrábění,

zbylo tričko k vzpomínání.

Dne 16. 6. 2022 proběhla informační schůzka pro zákonné zástupce dětí, které budou od 1. 9. 2022 navštěvovat první třídu nebo přípravnou třídu. Přikládáme program schůzky a dokumenty, které zákonní zástupci na místě obdrželi. Případné dotazy rádi zodpovíme.

Info z 16. 6.2022

V posledních týdnech školy se žáci z 9. C rozhodli, že se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem se svou vlastní akcí  – Deváťáci čtou dětem. Připravili si pěkné knížky, scénku a aktivity spojené právě s četbou. V průběhu týdne navštívili třídu 1. A i 1. B a samozřejmě zavítali i k těm nejmladším do přípravné třídy. Úsměvy dětí na tvářích a potlesk byl pro naše vycházející příjemnou odměnou 😊

Ve dnech 14. a 15. 6. se žáci ZŠ Demlova zúčastnili projektu Studentského simulovaného zastupitelstva pod záštitou organizace Agora CE.

Cílem projektu bylo přimět mladou generaci k rozvoji kritického myšlení, ke kultivaci debatních schopností a naučit je, jak zaujímat postoj k veřejným otázkám.  Žáci se tedy na dva dny stali aktivními občany Jihlavy a zároveň si vyzkoušeli, jaké to je být zastupitelem a rozhodovat o otázkách týkajících se života v našem městě.

První den žáci strávili ve škole, kde v rámci skupinových aktivit prověřili své znalosti o demokratických principech občanské společnosti a o dělbě státní moci. Načerpali nové informace o fungování komunální politiky, konkrétněji pak přímo o zastupitelstvu města Jihlavy. Žáci formulovali palčivé problémy města, které trápí je a zřejmě i širokou veřejnost. Celý první den byl zakončen sledováním krátkého záznamu jednání jihlavského zastupitelstva jako předzvěst dne dalšího.

Následující den se žáci sešli přímo v zasedací místnosti jihlavské radnice. V úvodní části si žáci vytvořili fiktivní politické strany, v rámci kterých rozpracovali problémy stanovené z předchozího dne do konkrétních návrhů a realizací řešení. Své návrhy mohli průběžně konzultovat s představiteli města, a to přímo s paní primátorkou Karolínou Koubovou, s členem Rady města pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí Danielem Škarkou a zastupitelkou Lenkou Mikletičovou. Žáci poté museli své návrhy představit, ale i obhájit před svými spolužáky – zastupiteli. Ti měli možnost se k danému problému vyjádřit, popřípadě jej doplnit pozměňovacími návrhy. O úspěchu projektu rozhodli „naši zastupitelé“ ve veřejném hlasování.

Celý projekt měl přivést žáky k uvědomění si důležitosti názoru každého jednotlivce a nastínil žákům možnosti, jak ovlivňovat společenské dění v obci.

Velké díky patří také zastupitelům města za ochotu, trpělivost, podporu a čas, který našim, možná budoucím zastupitelům, věnovali.

 

Výuku přírodovědy ukončujeme učivem o ochraně přírody a třídění odpadů. V úterý jsme byli na exkurzi v SMJ, kde kromě výkladu o třídění, ukázek filmů ,jsme viděli, jak přesně to při třídění odpadů chodí. Řekli jsme si, co a kam třídíme, mluvili jsme také o nebezpečí černých skládek.

Na dnešek si žáci připravili kráné 3D projekty na třídění odpadů.

Co dělat když prší? A co třeba vyrábět…A je to! Výzdoba na začátek školního roku pro nové kamarády je hotová.

 

TGV – vysokorychlostní vlak v Jihlavě. Francouzský průkopník rychlého železničního spojení na evropském kontinentu navštíví krom Jihlavy také Prahu, Brno a Ústí nad Labem.

A tak jsme se také vydali na jihlavské vlakové nádraží, abychom jako mnoho jiných mrkli na tento skvost. Zážitek to určitě byl, se zájmem jsme si všechno prohlédli, „propletli“ jsme se houfem lidiček a hurá zpátky do školy.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako čipová karta do jídelny, ke vstupu do školy.
 • Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
 • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
 • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
 • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 500 Kč ročně). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
 • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store).

Co přináší ISIC Školák?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 50 %.
 • Možnost zřízení speciálního celoročního cestovního pojištění UNIQA.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz,
  • na vstupném do kulturních institucí,
  • na permanentky v lyžařských areálech,
  • speciální mobilní tarif od Vodafone,
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat?

Agendu ISIC na naší škole řeší pan Mgr. Stanislav Novotný, MBA

Žádost o vydání průkazu, kterou Vaše dítě obdrží v týdnu od 13. 6. 2022, prosím vyplňte, podepište a pošlete po dítěti třídnímu učiteli/třídní učitelce společně s poplatkem 350 Kč, nejpozději do 17. 6. 2022.

Fotografie bude pořízena ve škole.

Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole na začátku školního roku 2022/2023. Děkuji.

Mgr. Andrea Medunová, ředitelka školy

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz