Škola, do které stojí za to chodit

6.B – 21/22

Z truhlářů se stali klempíři a kovotepci.

Někomu se podařila jihlavská brána víc, jinému zase hlavolam.

A protože se nám probudila příroda, tak jsme vyrobili hmyzímu národu domečky.

Broučci, netlačte se, na každého se dostane. V nabídce jsou byty 1+1, 2+1, 2+kk…. Brouku Pytlíku, nepředbíhej. Čmelda půjde do 3+1 a mšice se nacpou do garsonky.

Život není jen o práci, teď už se zase těšíme na prázdniny. A po prázdninách si o přestávce zahrajeme nejen na chodbě pingpong, ale také ve třídě šachy, které jsme si sami vyrobili.

Na Den dětí jsme vyrazili na mokřady na Lesnově, kde jsme chtěli lovit vodní hmyz a objevovat tajemství zdejšího ekosystému. O překvapení nebyla nouze, když děti chytily potápníka a jeho téměř deseticentimetrovou dravou larvu, velkou vážku ploskou nebo jsme mohli pozorovat svlékání krásného šídla královského. Na mokřadu pobíhala hromada nadšených lovců hmyzu a návrat do školy jsme málem nestihli. A já mám radost, když vidím, kolik si toho celá šestá B pamatuje z hodin přírodopisu 🙂

V pátek 29. 4.  se naše škola zúčastnila rozsáhlého programu s názvem Velká rodinná rada. Jednalo se o projekt, který seznamuje děti hravou formou s tématem finanční gramotnosti. Žáci se stali všemi možnými členy domácností od miminek po důchodce a přijali jejich zodpovědnost za podíl na rodinném rozpočtu.

Ve svých fiktivních rodinách, které byly popravdě dost zvláštní – Úžasňákovi, Mumiovi, Hobitovi…), začali řešit, jaké náklady na svůj život mají a jak je pokryjí. Museli platit nezbytné výdaje, ale zbylo jim také na radosti a dopřávání si. Setkali se s pojmem pojištění, půjčka, brigáda loterie, ale taky s nenadálou událostí, která je mohla o veškerý rozpočet připravit. Některé rodiny nenadálou událost ustály, jiné by musely sáhnout po pomoci a nebo dokonce vyhlásit osobní bankrot. Všechny informace jsme ještě během pondělního dne zahrnuli do tvorby myšlenkové mapy na téma rodinného rozpočtu.

V hodinách matematiky nejen počítáme, ale také měříme, naléváme vodu do nádob a přeléváme do odměrných válců. Sen velké části dětí je mít bazén. My jsme si takový malý půjčili z fyziky. Měli jsme dvě nádoby, které připomínají zmenšený bazén. Žáci si spočítali, jaký povrch má jeho pět stěn a kolik vody se do něj vejde. Zjistili, kolik by je to stálo, kdyby si bazén nechali vykachličkovat nebo natřít a kolik zaplatí za vodu, aby si ho naplnili. Fotky s plněním bazénu chybí, tato činnost byla trochu našim badatelským blokům nebezpečná, ale nasmáli jsme se u toho báječně.

V občanské výchově jsme si povídali o tom, co se v současné době děje na Ukrajině. Každý pomáhá, jak může a nás napadlo, že i my bychom mohli být nějak užiteční. Po předchozí dohodě jsme do školy přinesli hračky, nové i starší, ze kterých jsme už vyrostli. Byla toho docela velká hromada. Všechny věci jsme poté odvezli na sběrné místo, kde je rozdají ukrajinským dětem přicházejícím do České republiky. Doufáme, že hračky udělají dětem radost a usnadní jim start do nového života u nás v Jihlavě.

Jsem ráda, že předmět Dílny na škole zůstal, protože některé děti, které nebaví matematika či angličtina, vynikají naopak zde. U některých je to první setkání s pilkou či nebezpečným dlátem.

Tady nevznikají počátky Erbena, tady se rodí Leonardo da Vinci.

Karanténě neumožnila některým dětem dokončit rozdělanou práci. Bylo moc hezké, jak ti, co už měli výrobek hotový, začali dokončovat výrobek těch, kteří chyběli. Poslední hodiny byly přímo hektické. Řezalo se, vrtalo, sekalo, dlabalo, pilovalo, lepilo, zapomněli jsme dokonce i na čas a najednou bylo vše hotovo.

Tak si nakonec všichni žáci na konci pololetí odnášeli hotový výrobek.

Říká se, že řemeslo má zlaté dno a dnes to platí dvojnásob. Všichni víme, jak je těžké sehnat kvalitního truhláře, tesaře…

Ale nebojte se. Je tu mladá generace a v ní se objevují vaši pokračovatelé, malí šikulové.

Také suplované hodiny mohou být pro žáky i učitele poučné. Snažíme se využít každou chvilku a tak jsme v hodině tělesné výchovy s 6.B šli ven. Na příjezdové cestě k parkovišti jsme zakreslili vzdálenosti jednotlivých planet Sluneční soustavy a Slunce samotného. Vzdálenosti jsme nejdříve museli přepočítat na nám dobře měřitelnou jednotku a tak jsme zvolili jeden krok. Když jsme došli až k Neptunu, který je opravdu hodně daleko, všichni jsme po cestě zpět ke Slunci zkontrolovali naše „krokování“. V celkovém pohledu nás vzdálenosti opravdu překvapili. Příště zkusíme přepočítat třeba samotné velikosti planet. A na závěr tělocviku jsme si ještě zaběhali.

V matematice se hodně dětí bojí geometrie. Pro překonání těchto předsudků a lepší představivost jsme si v 6. ročnících zkusili vymodelovat některé základní rovinné útvary. Ale nebylo to jen tak! Museli jsme tvarovat ve skupině a všichni poslepu. Už jste to někdy zkoušeli? Rozdělili jsme se na chlapce a děvčata. Chlapci začali se čtvercem, děvčata dostala za úkol obdélník. Co je ale na této aktivitě důležité? Samozřejmě znát popis těchto tvarů, ale také umět se domluvit, vždyť přece nic nevidíte.

V této části hodiny se s námi do společného tvoření zapojili také integrovaní žáci a práce je bavila. Zda se některé skupině podařilo splnit zadání zkuste zhodnotit. Žáci si to okomentovali sami.

V 6. ročnících v matematice zkoumáme tělesa. K tomu se nabízí origami – Sonobova krychle. Složit takovou krychli není vůbec jednoduché. Šesťáci se s tím poprali fantasticky, posuďte sami. Dokonce i ti, kteří byli doma, se o naší práci díky informačnímu systému Moodle a našeho e-learningu dozvěděli, pustili si návod a krychli dokázali složit i doma. Patří jim velká pochvala. Možná s nimi skládali i rodiče.

Na složených krychlích jsme si ukazovali hrany, vrcholy a díky papíru, který je okolo, jsme zjistili, co to znamená mít povrch.

Prvoci se na první pohled zdají malí a bezvýznamní. Dnes jsme se ale přesvědčili, že i když je okem téměř nevidíme, žije jich v kapce vody ze senného nálevu veliké množství a při čištění špinavé vody hrají důležitou roli. V mikroskopu jsme viděli velké množství bobovek i extra velké exempláře trepky velké. 

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz