Škola, do které stojí za to chodit

6.A – 21/22

Z truhlářů se stali klempíři a kovotepci.

Někomu se podařila jihlavská brána víc, jinému zase hlavolam.

A protože se nám probudila příroda, tak jsme vyrobili hmyzímu národu domečky.

Broučci, netlačte se, na každého se dostane. V nabídce jsou byty 1+1, 2+1, 2+kk…. Brouku Pytlíku, nepředbíhej. Čmelda půjde do 3+1 a mšice se nacpou do garsonky.

Život není jen o práci, teď už se zase těšíme na prázdniny. A po prázdninách si o přestávce zahrajeme nejen na chodbě pingpong, ale také ve třídě šachy, které jsme si sami vyrobili.

V pátek 29. 4.  se naše škola zúčastnila rozsáhlého programu s názvem Velká rodinná rada. Jednalo se o projekt, který seznamuje děti hravou formou s tématem finanční gramotnosti. Žáci se stali všemi možnými členy domácností od miminek po důchodce a přijali jejich zodpovědnost za podíl na rodinném rozpočtu.

Ve svých fiktivních rodinách, které byly popravdě dost zvláštní – Úžasňákovi, Mumiovi, Hobitovi…), začali řešit, jaké náklady na svůj život mají a jak je pokryjí. Museli platit nezbytné výdaje, ale zbylo jim také na radosti a dopřávání si. Setkali se s pojmem pojištění, půjčka, brigáda loterie, ale taky s nenadálou událostí, která je mohla o veškerý rozpočet připravit. Některé rodiny nenadálou událost ustály, jiné by musely sáhnout po pomoci a nebo dokonce vyhlásit osobní bankrot. Všechny informace jsme ještě během pondělního dne zahrnuli do tvorby myšlenkové mapy na téma rodinného rozpočtu.

V hodinách matematiky nejen počítáme, ale také měříme, naléváme vodu do nádob a přeléváme do odměrných válců. Sen velké části dětí je mít bazén. My jsme si takový malý půjčili z fyziky. Měli jsme dvě nádoby, které připomínají zmenšený bazén. Žáci si spočítali, jaký povrch má jeho pět stěn a kolik vody se do něj vejde. Zjistili, kolik by je to stálo, kdyby si bazén nechali vykachličkovat nebo natřít a kolik zaplatí za vodu, aby si ho naplnili. Fotky s plněním bazénu chybí, tato činnost byla trochu našim badatelským blokům nebezpečná, ale nasmáli jsme se u toho báječně.

Jsem ráda, že předmět Dílny na škole zůstal, protože některé děti, které nebaví matematika či angličtina, vynikají naopak zde. U některých je to první setkání s pilkou či nebezpečným dlátem.

Tady nevznikají počátky Erbena, tady se rodí Leonardo da Vinci.

Karanténě neumožnila některým dětem dokončit rozdělanou práci. Bylo moc hezké, jak ti, co už měli výrobek hotový, začali dokončovat výrobek těch, kteří chyběli. Poslední hodiny byly přímo hektické. Řezalo se, vrtalo, sekalo, dlabalo, pilovalo, lepilo, zapomněli jsme dokonce i na čas a najednou bylo vše hotovo.

Tak si nakonec všichni žáci na konci pololetí odnášeli hotový výrobek.

Říká se, že řemeslo má zlaté dno a dnes to platí dvojnásob. Všichni víme, jak je těžké sehnat kvalitního truhláře, tesaře…

Ale nebojte se. Je tu mladá generace a v ní se objevují vaši pokračovatelé, malí šikulové.

V matematice se hodně dětí bojí geometrie. Pro překonání těchto předsudků a lepší představivost jsme si v 6. ročnících zkusili vymodelovat některé základní rovinné útvary. Ale nebylo to jen tak! Museli jsme tvarovat ve skupině a všichni poslepu. Už jste to někdy zkoušeli? Rozdělili jsme se na chlapce a děvčata. Chlapci začali se čtvercem, děvčata dostala za úkol obdélník. Co je ale na této aktivitě důležité? Samozřejmě znát popis těchto tvarů, ale také umět se domluvit, vždyť přece nic nevidíte.

V této části hodiny se s námi do společného tvoření zapojili také integrovaní žáci a práce je bavila. Zda se některé skupině podařilo splnit zadání zkuste zhodnotit. Žáci si to okomentovali sami.

V 6. ročnících v matematice zkoumáme tělesa. K tomu se nabízí origami – Sonobova krychle. Složit takovou krychli není vůbec jednoduché. Šesťáci se s tím poprali fantasticky, posuďte sami. Dokonce i ti, kteří byli doma, se o naší práci díky informačnímu systému Moodle a našeho e-learningu dozvěděli, pustili si návod a krychli dokázali složit i doma. Patří jim velká pochvala. Možná s nimi skládali i rodiče.

Na složených krychlích jsme si ukazovali hrany, vrcholy a díky papíru, který je okolo, jsme zjistili, co to znamená mít povrch.

V pondělí 15. 11. si všechny šesté ročníky vyzkoušeli, jak se staví matematická tělesa. Žáci za použití špejlí a plastelíny museli postavit zadaná tělesa. Sami vymysleli kolik stran daných rozměrů je potřeba si nachystat. Špejle přesně měřili pomocí pravítek a potom tělesa sestavovali dohromady. Tento úkol měl za cíl zapojit žáky v hodině matematiky také manuálně. Výsledky si můžete prohlédnout na fotkách. Žáci si své výtvory také vystavili ve třídách.

V rámci školního projektu z fondů EU „Škola pro všechny III.“ byl dnes zahájen klub robotiky a programování. Žáci 5. – 6. ročníku zapojeni do tohoto klubu se v úvodním setkání seznámili s robotky OzoBot 2.0. Ozobotka naučili chodit po čáře a měnit jeho barvu. Příště se naučí používat jednoduché ozokódy.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz