Škola, do které stojí za to chodit

4.B – 21/22

Žily byly v jednom velkém moravském městě děti, které chodily stejně jako my do 4. B. A co víc,  stejně jako nás jich bylo přesně 21.

Co ale mají trochu jinak je, že od 1. třídy píší vázaným písmem. Přesto, že my píšeme naopak písmem Comenia Script, stali se z nás kamarádi. Trénujeme čtení různých druhů písma a dokazujeme, že nám to nedělá žádné potíže. Naše jihlavská 4.B s radostí tuto výzvu přijala a mezi dětmi si každý našel svého dopisového kamaráda.

Dnes jsme se vydali v rámci vzdělávání o udržitelném životním prostředí do ČOV nedaleko naší školy. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, co všechno se během procesu usazování musí odebrat z odpadní vody. Byli jsme nemile překvapeni, co všechno se ve splaškách objevuje, i když by nemělo. Věděli jste například, že olej se nesmí v žádném případě vylévat do odpadu? Jeho sběr z vršku hladiny je zbytečně složitý proces. Myslete tedy na to, až budete letos smažit kapra, že olej patří do sběrného dvora! 🙂
Děkujeme panu Tomášovi Brabencovi za velmi poutavou přednášku a panu Göthovi za zprostředkování exurze.

Základní škola je důležitá součást našeho života. Učíme se tam nejen číst, psát a počítat. Především je to místo, kde získáváme zkušenosti ve vztahu k lidem. Prožíváme první starosti, zodpovědnost, také první lásky a velká přátelství. Dnešní generace školáků je mimo vše zmíněné obtěžkána nepříjemnou situací kvůli výskytu zákeřné nemoci.

Úkolem učitelů se tedy navíc stalo zvládat složité psychické napětí našich svěřenců, kteří často končí v karanténě.

Chceme jim ukázat, že i v těch nejtěžších dobách se stane vítězem ten, kdo se nevzdá a nehledá výmluvy, nýbrž hledá způsoby!

Po vzoru ostatních tříd jsme proto také najeli ve 4. B na systém hybridní výuky. Žáci se k nám mohou připojit do třídy kdykoliv během dne, včetně přestávek, aby si mohli s kamarády i popovídat. Děti této možnosti hojně a rády využívají a aktivně se zapojují do výuky.

My si z této covidové epizody chceme odnést, že společně jsme silní a zvládneme cokoliv.

Dávno jsou ty časy, kdy jsme do ZOO chodili jen obdivovat místní i exotická zvířata. Jihlavská ZOO nabízí dětem i spoustu možností v cestě za vzděláním. V pátek 5. 11. jsme se proto se 4. B vypravili zkoumat vše, co souvisí s vodou, protože učivo našeho ročníku toto téma řeší jak z hlediska neživé přírody, tak z hlediska ekosystémů rybník a řeka. Naučili jsme se toho spoustu o koloběhu vody na zemi a také o tom, kolik vody jako populace spotřebujeme, což souviselo s tolik potřebnou osvětou o ekologickém a udržitelném způsobu života. Velkou část naší výpravy jsme věnovali získávání informací o vodních živočiších v ČR i po celém světě. Děkujeme za tyto programy a za způsob jejich vedení, jsou opravdu profesionální a zábavné.

28. října 1918 bylo Československo prohlášeno samostatným státem a my si dodnes tuto významnou událost připomínáme státním svátkem. Mnozí čtvrťáci se letos poprvé ve škole dozvídají o osudech a historii naší země, a tak oslavy vzniku ČSR neodmyslitelně patřily i do našich lavic. Společně s paní učitelkou Bánovskou a Navrátilovou tak žáci vytvořili projekt, který měl shrnout jejich pohled na naši zem. Co myslíte, jak se jim to podařilo?

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily