Škola, do které stojí za to chodit

4.A – 21/22

Dnes proběhlo školní kolo recitační soutěže. V kategorii 2. a 3. tříd se na 1.místě umístila Eliška Babková ze 3.A, na 2.místě Kateřina Přikrylová ze 2.A a na 3.místě Maxmilián Wollmann ze 2.B. V kategorii 4. a 5. tříd se na 1.místě umístil Filip Běhan z 5.C, na 2.místě Julie Procházková ze 4.B a na 3.místě Marie Přikrylová ze 4.A.

Náš žák Jindra Hederer ze 4.A vydal se svou babičkou krásnou knihu Pohádky pro malé kutily. Jindra je od první třídy velmi zručný, tvořivý žák, stále něco stříhá, lepí, maluje – i mimo hodin výtvarné výchovy. Na základě toho vznikl u nich v rodině velmi dobrý nápad, že vytvoří tuto knihu.

Proto jsme si i dnešní hodinu  čtení udělali zajímavější- jako autorské čtení. Nejdříve jsme si řekli, co to znamená autorské čtení, jak probíhá. Poté jsme si knihu prohlédli – je plná krásných pohádek, obrázků, básniček a hlavně návodů, jak zvířátka, strašidýlka a další věci vyrobit.

Děti sledovaly vyprávění zážitku Jindry z křestu knihy a závěrem jsme se domluvili, že v následujících hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování zkusíme společně nějaký výtvor vyrobit.

Ukázku z křestu knihy a fotografie Jindrových výrobků můžete vidět na stránkách: www.facebook.com/Pohadkypromalekutily

Ve 4. ročnících pracujeme s Ozoboty. Copak to je? Ozobot je malý robot, který simuluje praktické využití robotů. Žáci se ho učí programovat pomocí čar, které nakreslí. Záleží na tloušťce i barvě. Ozoboti umí poslouchat barevné kódy, náhodně se mohou rozhodovat na křižovatkách a ještě spoustu dalších věcí. Ty budeme postupně s dětmi objevovat.

Díky Ozobotům naplňujeme osnovy nové informatiky už v letošním roce a to nejen ve 4. ročnících.

Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky