Škola, do které stojí za to chodit

INFO – COVID19

Od 30.11. budou všem strávníkům, kteří budou prezenčně ve škole automaticky přihlášeny obědy.

Výdej obědů bude od 11:30-13:55 hod. po třídních skupinách s ohledem na daný rozvrh

Přihlašování i odhlašování bude možné přes internetové stránky, odhlášení oběda je možné do 8:00 ráno

 

Strávníci, kteří jsou na distanční výuce se musí před prvním odběrem oběda přihlásit telefonicky 565 598 170 nebo emailem obedy@zsobreziny.cz.

Po přihlášení jim bude již fungovat internetový přístup ve stejném režimu jako žákům v prezenční výuce. Výdej obědů pro tyto strávníky probíhá odděleně.

Čas výdeje bude od 14:00-14:15 hod.29

Organizace přítomnosti žáků 1. a 2. stupně ZŠ ve škole, nebo na distanční výuce od 30. 11. 2020 do odvolání.          

ŽÁCI 9. třídosobní přítomnost žáků ve škole

ŽÁCI 6. – 8. tříd – rotační výuka – jeden týden osobní přítomnost ve škole, další týden distanční výuka (pravidelné střídání)

  • 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B
  • 30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole
  • 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – distanční výuka
  • 14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole
  • 21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 – distanční výuka
  • 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
  • 30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 – distanční výuka
  • 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole
  • 14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – distanční výuka
  • 21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole

ŽÁCI PT a 1. – 5. třídosobní přítomnost ve škole

Školní družina bude fungovat v homogenních skupinách. Tam, kde to bude možné, dodržíme systém třída = skupina školní družiny, kde to nebude možné, dodržíme homogenitu v rámci ročníku. Přesnější informace zašleme do konce týdne.

Obědy … s ohledem na nutnost dodržování hygienických opatření je pravděpodobné, že dojde k úpravě nástupu žáků na oběd. Zatím čekáme na pokyny vedoucí školní jídelny…

Rozvrhy s ohledem na nutnost dodržování homogenních třídních skupin je pravděpodobné, že dojde k úpravám školní rozvrhů jak v případě prezenční tak distanční výuce. Změny budou viditelné v systému Bakaláři.

Z důvodu zavedení synchronních hodin v distanční výuce dojde od pondělí 9. 11. 2020 ke změně vydávání obědů.

Obědy se nově budou vydávat od 12.00 do 13.30.

Doufáme, že nová výdejní doba bude pro žáky výhodnější. V případě, že by se chtěli další žáci na obědy přihlásit, je možné je objednat e-mailem: obedy@zsobreziny.cz

Obědy není možné vydávat do jídlonosičů. Do jídelny je umožněn vstup pouze strávníkům.

Na základě rozhodnutí MZ je od pátku 18. 9. 2020 pro všechny žáky 2. stupně základní školy povinné nošení roušek i během vyučování. Prosíme zákonné zástupce o zajištění dostatečného množství roušek na celý pobyt ve škole.

Povinnost se nevztahuje na žáky přípravné třídy a 1. stupně.   

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby sledovali aktuální informace ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství o používání roušek ve vnitřních prostorách (škola) s platností od čtvrtka 10. 9. 2020.​
V případě nařízených změn prosíme o jejich respektování.
Prosíme zároveň o kontrolu, zda žáci mají s sebou ve škole jednu roušku. 

Děkujeme​

IMG_0050
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily