Škola, do které stojí za to chodit

Aktuality – Poradenství

Výchovné poradenství – aktuality

Škola stejně jako každý rok umožní žákům 9. ročníků otestovat své znalosti v Národním testování společnosti SCIO. Pro každého žáka škola zakoupila testy obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Testování probíhá on-line. Každý žák obdrží po Vánocích výsledky testů. Více informací pro žáky na

https://testovani.scio.cz/Content/Files/Instructions/Narodni_testovani_instrukce_pro_zaky.pdf

Přehlídky SŠ v Kraji Vysočina, Veletrh práce, DOD SŠ

 • Ve všech okresních městech Kraje Vysočina probíhají během podzimu přehlídky středních škol. 

Více na http://www.kr-vysocina.cz/prehlidky-strednich-skol-2017/d-4075752/p1=9077

Důležitá data:

do 30. 11. 2016 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ do oborů, kde se koná talentová zkouška

10. 1. 2017 v 18:30 – informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků (popř. zájemců o studium na víceletých gymnáziích), divadelní sál ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

do 1. 3. 2017 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ

Další informace níže:

Celý příspěvek

13. 1. 2016 se uskutečnilo setkání výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků a s rodiči zájemců o studium víceletého gymnázia. Veškeré informace z této schůzky jsou zde:

PŘIJÍMACÍ-ŘÍZENÍ-2016-krok-za-krokem

Prihlaska_SS_2014_denni_str2

Prihlaska_SS_2014_denni_str1

Informace_pro_prijimani_na_SS_a_K-1

Vyhlaseni_pilotniho_overovani_prijimaciho_rizeni_2015_16

Zapisovy_listek

Během tohoto týdne obdrží žáci 9. ročníku a žáci, kteří si podali přihlášky na víceletá gymnázia, Zápisový lístek.

Zápisový lístek (ZL):

 • úřední dokument (přesná evidence jednotlivých lístků)
 • každý žák ZL získá pouze proti podpisu
 • každý  žák bude mít v ŽK uvedeno, že ZL obdržel
 • ZŠ Jihlava, Demlova 32 vyplnila základní informace o žákovi na ZL
 • nyní uložit ZL doma, použít jej po 22. 4. 2014 (termín zahájení přijímacích řízení na jednotlivých školách)
 • v případě přijetí na zvolenou SŠ mají uchazeči povinnost dodat ZL do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů k řediteli SŠ
 • pokud zápisový lístek nebude v řádném termínu odevzdán na SŠ, místo přijatého uchazeče bude podstoupeno dalšímu zájemci o studium
 • v případě žáků 9. ročníku je dobré počkat na výsledky obou přijímacích řízení a poté odevzdat ZL na obor, který preferují více (Nebojte, vše se stihne!)
 • pokud ZL již odevzdáte na jedné škole, nelze jej stáhnout zpět a odevzdat na jinou školu
 • v případě zájemců o studium na víceletých gymnáziích, odevzdat zápisový lístek, co nejdříve po přijetí žáka ke studiu (Pokud má žák opravdový zájem o studium a nešel si přijímačky jen zkusit. Pokud žák o studium nemá reálný zájem popřípadě nesplnil kritéria přijímacího řízení, ZL se ZŠ nevrací.)
 • v případě ztráty nebo poškození ZL bude vydán nový ZL pouze zákonném zástupci žáka přímo na ZŠ
 • před odevzdáním ZL k rukám ředitele SŠ je potřeba vyplnit – název SŠ, kód a název oboru, podpis uchazeče (žák), podpis zákonného zástupce (nutno podpis rodiče, který je uveden v hlavičce ZL)

Případné dotazy ráda zodpovím na e-mailové adrese:  medunova@zs-demlova.ji.cz

A pouze připomínám:-) Do 15. 3. 2014 je nutno odevzdat přihlášky ke studium k rukám ředitele SŠ. U vybraných oborů je nutno doložit na přihlášce i potvrzení lékaře. Zájemce, který tak neučiní nebude pozván k přijímacímu řízení na vybranou SŠ.

13. 1. 2014 se konala schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků.642-813

h5.hidden {position: absolute;left: -1669px;}

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily