Škola, do které stojí za to chodit

Aktuality – Poradenství

Výchovné poradenství – aktuality

Škola stejně jako každý rok umožní žákům 9. ročníků otestovat své znalosti v Národním testování společnosti SCIO. Pro každého žáka škola zakoupila testy obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Testování probíhá on-line. Každý žák obdrží po Vánocích výsledky testů. Více informací pro žáky na

https://testovani.scio.cz/Content/Files/Instructions/Narodni_testovani_instrukce_pro_zaky.pdf

Přehlídky SŠ v Kraji Vysočina, Veletrh práce, DOD SŠ

  • Ve všech okresních městech Kraje Vysočina probíhají během podzimu přehlídky středních škol. 

Více na http://www.kr-vysocina.cz/prehlidky-strednich-skol-2017/d-4075752/p1=9077

Důležitá data:

do 30. 11. 2016 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ do oborů, kde se koná talentová zkouška

10. 1. 2017 v 18:30 – informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků (popř. zájemců o studium na víceletých gymnáziích), divadelní sál ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

do 1. 3. 2017 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ

Další informace níže:

Celý příspěvek

13. 1. 2016 se uskutečnilo setkání výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků a s rodiči zájemců o studium víceletého gymnázia. Veškeré informace z této schůzky jsou zde:

PŘIJÍMACÍ-ŘÍZENÍ-2016-krok-za-krokem

Prihlaska_SS_2014_denni_str2

Prihlaska_SS_2014_denni_str1

Informace_pro_prijimani_na_SS_a_K-1

Vyhlaseni_pilotniho_overovani_prijimaciho_rizeni_2015_16

Zapisovy_listek

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily