Škola, do které stojí za to chodit

9.A – 20/21

V rámci fyzikálních praktik žáci 9. ročníků využívají pro svá praktická fyzikální měření školní digitální měřící systém Pasco a školní tablety. V dnešní hodině měřili změnu teploty při endotermickém a exotermickém ději. Z naměřených hodnot zpracují v programu Excel grafy.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz