Škola, do které stojí za to chodit

8.A – 17/18

 29. 6. 2018 byl ukončen školní rok 2017/2018. Všem žákům a jejich zákonným zástupcům a všem pedagogickým zaměstnancům naší školy přejeme příjemné strávení letních prázdnin.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí  3. 9. 2018.

Tento týden nás čekalo téma tolerance, xenofobie a rasismus. Navázali jsme tak na besedu s městkou policií. Na různých aktivitách jsme si ukázali, podle čeho se většina lidí rozhoduje a jaké názory zaujímáme k některým zásadním otázkám. Velmi zajímavé bylo také vybírání spolucestujících do vlaku pouze podle střípků informací o každém z nich.

Celý příspěvek

Ve čtvrtek 7. prosince proběhly na naší škole již tradiční Jazykové dovednosti. Žáci 2. stupně zahráli mnoho pohádek, scének a písniček, kterými pobavili své spolužáky. Kromě angličtiny jsme měli možnost poslechnout si také ukázku ruského a německého jazyka. Všem účinkujícím a jejich vyučujícím patří velký dík za poctivou přípravu a skvělé výkony. 

Včera jsme absolvovali preventivní program o závislostech. Navázali jsme tak na poznatky z hodin výchovy ke zdraví a občanské výchovy. Zajímavě řešený kvíz prověřil naše vědomosti z daného tématu. Teď už jen převést teorii také do praxe.

Dnes jsme navštívili hudební vystoupení, ve kterém nám účinkující představili několik známých a pár netradičních hudebních nástrojů. Sami jsme se pokusili o zvukové ztvárnění každodenních situací a společnými silami jsme si „zahráli“ písničky z raného dětství.  

Přehlídky SŠ v Kraji Vysočina, Veletrh práce, DOD SŠ

  • Ve všech okresních městech Kraje Vysočina probíhají během podzimu přehlídky středních škol. 

Více na http://www.kr-vysocina.cz/prehlidky-strednich-skol-2017/d-4075752/p1=9077

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily