Škola, do které stojí za to chodit

5.A – 17/18

 29. 6. 2018 byl ukončen školní rok 2017/2018. Všem žákům a jejich zákonným zástupcům a všem pedagogickým zaměstnancům naší školy přejeme příjemné strávení letních prázdnin.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí  3. 9. 2018.

24. dubna 2018 se uskutečnil jarní sběr papíru na naší škole. Celkem se nasbíralo téměř 3 400 kg.

Pořadí tříd (tentokrát podle počtu zúčastněných žáků z jednotlivých tříd):

 1. místo 5. A      17 žáků                  (505,8 kg)           
 2. místo 2. B       8 žáků                   (266 kg)                              
 3. místo 4. A        4 žáci                   (322,1 kg)           

Pořadí jednotlivců:

 1. místo      2. A         580 kg        Filip
 2. místo      3. C         302 kg        Sofie
 3. místo      5. B         300 kg        Filip
 4. místo      1. B          175 kg         Vojtěch
 5. místo      1. B          152 kg         David 

Celkem se zúčastnilo 56 žáků. Všechny zúčastněné čeká sladká odměna!

Příští sběrová akce bude na podzim 2018! Děkujeme všem, kdo s organizací sběru pomáhali!

Třídy 5. A a 5. B v rámci výukové exkurze do Prahy navštívily Pražský hrad s Chrámem sv. Víta, Vojtěcha a Václava a zhlédly výukový program o souhvězdích a planetách naší sluneční soustavy v Planetáriu.

Během našeho setkání s paní policistkou jsme si povídali o závislostech, především o škodlivosti kouření. O kouření jsme si již povídali několikrát, ale názorná ukázka s kouřící panenkou, která před námi „vykouřila“ cigaretu, nám vyrazila dech (a nebylo to jen kvůli smradu, který se nesl naší třídou…). To, co po vykouření cigarety zůstane v našich plicích, si neuměl nikdo z nás představit.

Výsledky soutěže:

I. kategorie (2. a 3. ročník)

 1. místo: Jolana Bauerová (3.C)
 2. místo: Beáta Kobyláková (3.A) 
 3. místo: Matouš Vácha (2.B)

II. kategorie (4. a 5. ročník):

 1. místo: Sára Procházková (4.C)
 2. místo: Julie Chvastková (5.A)
 3. místo: David Krejčí (4.A)

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za zapojení se do podzimního sběru papíru. Podařilo se nám nasbírat téměř 2500 kg!

Celkem se zúčastnilo 48 dětí. Na všechny čeká sladká odměna!

Pořadí tříd:

 1. místo     5. B            541 kg        výukový program v ZOO
 2. místo     4. A        440,7 kg       výukový program v galerii      
 3. místo     5. A        349,5 kg        sportovní den a exkurze SŠPTA                                                               Jihlava – prac. Polenská 2

Pořadí jednotlivců:

 1. místo       3. A           208 kg       Svoboda Vít
 2. místo       4. A        206,4 kg      Charvát Jakub
 3. místo       5. B           200 kg       Landsman David

Děkujeme a těšíme se na další kolo v dubnu 2018.

Věříme, že se zapojí více dětí. Společnými silami nasbíráme ještě více papíru, protože odměny určitě stojí za to!

Zvláštní poděkování patří paní Wackové za organizaci celého sběru a domlouvání „dobrovolníků“. Všem děkujeme a těšíme se na příště. 🙂

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily