Škola, do které stojí za to chodit

6.A – 16/17

Dnes se uskutečnilo závěrečné setkání Žákovské rady. Jednotliví zástupci 5. – 9. tříd se pravidelně starají o vzájemnou spolupráci a informovanost mezi vedením školy a žáky. Za jejich zodpovědný přístup jim vedení školy poděkovalo předáním triček se znakem školy.

Ve dnech 23. a 24. května žáci 6. A společně s paní učitelkami Mauleovou a Vydrářovou vyrazili na dvoudenní školní výlet. Z Jihlavy jsme jeli vlakem do Slavonic, kde jsme si prohlédli krásné renesanční náměstí a navštívili tamní podzemí. Pak jsme vyrazili pěšky do kempu pod hradem Landštejn. Po noci strávené v chatkách jsme navštívili hrad Landštejn a poté jsme se vydali zpět na nádraží do 10 km vzdálených Slavonic a vlakem do Jihlavy. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

Ve čtvrtek 4. 5. jsme uspořádali charitativní akci Koláčky pro Afriku. Rádi bychom poděkovali všem maminkám, babičkám, tatínkům a zaměstnancům školy, kteří připravili báječné občerstvení a zároveň všem, kteří si tyto dobroty zakoupili. Podařilo se nám vybrat krásných 11 222 korun, které poputují prostřednictvím organizace UNICEF k africkým dětem. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Medunové, Vydrářové, Homové, Mauleové a Cejpkové.

žáci 6.A a 6.B

Celý příspěvek

Před časem jsme se v rámci hodiny zeměpisu blíže seznámili s turistickým značením v ČR. Díky našemu panu školníkovi jsme poznali pravidla pro tvorbu a umístění turistických značek v přírodě. Pan Balík nám dokázal odpovědět na naše všetečné dotazy. Není divu, vždyť turistika je jeho velkým koníčkem. Pan školník nám  ukázal i tvorbu turistických map. Bezpochyby velkou zajímavostí je, že za aktualizaci cyklotras na Jihlavsku sám zodpovídá. Panu školníkovi za zajímavou hodinu děkujeme. Celý příspěvek

Koncem měsíce dubna si žáci 6.A užili hodinu matematiky trochu jinak. Stou vyučovací hodinu jsme společně zopakovali měření vzdáleností, převody jednotek a písemné násobení. Ke konci hodiny si děti zahrály soutěže ve skupinách, při kterých procvičily postřeh, vzájemnou spolupráci i disciplínu. Celý příspěvek

4. 5. 2017 proběhne na naší škole již tradiční charitativní akce na pomoc africkým dětem. Žáci 6. ročníku doma připraví drobné sladké nebo slané pečivo. Během velké přestávky je za symbolických 5 – 10 Kč za kus prodají svým spolužákům, učitelům a zaměstnancům školy. Veškeré vybrané peníze posílá škola na konto UNICEF na pomoc dětem v Africe.

Kupte si koláček, pochutnejte si a podpořte dobrou věc.

Související obrázek

Herci z naší školy si v rámci dramatické výchovy připravili trochu netradiční a hodně bláznivou pohádku s názvem Rádcové a tři dračí hlavy. Za své herecké výkony se rozhodně stydět nemusí.

Záznam obou divadelních představení je možné stáhnout z následujících odkazů (soubory jsou chráněny heslem):

https://ulozto.cz/!R8Op5ZQSswYH/divadlo-1-xvid-avi

https://ulozto.cz/!6dRKODcecUsH/divadlo-2-xvid-avi

V listopadu proběhl společný projekt dějepisu a výtvarné výchovy s názvem Pravěk. Žáci v hodinách výtvarné výchovy nejdříve malovali obrazy s motivem pravěku a v dalších hodinách vyráběli pravěké artefakty, o kterých se učili v hodinách dějepisu. Zda se jim to povedlo, si mohli žáci sami zhodnotit, když si svoje výrobky vyzkoušeli v praxi.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily