Škola, do které stojí za to chodit

1.A -16/17

V rámci školního výletu jsme navštívili historické město Telč s krásnou dominantou zámku. Zde jsme se seznámili s jeho historií v podání sympatické průvodkyně, a pak jsme se podívali i do nádherných zahrad. K výletu samozřejmě nechyběla zmrzlina a nákup různých suvenýrů. Počasí nám přálo a výlet se nám moc líbil.

Jako malí začínající herci 1.A třídy jsme se rozhodli zahrát pohádku „Zvířátka a loupežníci“. Divadlo jsme nacvičili, maminky nám nachystaly krásné kostýmy, a pak už bylo jen na nás, jak se nám představení povede. Vystoupení jsme si užili a podle závěrečného potlesku se líbilo i všem přítomným.

Pátek 3. března byl pro nás prvňáčky slavnostním dnem. V městské knihovně v Jihlavě jsme byli pasováni na „opravdové“ čtenáře. Obdrželi jsme průkazku do knihovny a tímto dnem si zde můžeme vypůjčit spoustu zajímavých knih , a tak se dozvědět mnoho nového.

Školní rok 2016/2017 byl zahájen 1. září 2016. Zahájení letošního školního roku proběhlo za účasti předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky, zástupců Kraje Vysočina hejtmana Jiří Běhounka a radní Jany Fialové a zástupců Magistrátu města Jihlavy primátora města Jihlavy Rudolfa Chloupka.

Žáci byli přivítáni v prostorách školního divadla (1.A) a v kmenových třídách (přípravná třída, 1.B, 1.C).

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily