Škola, do které stojí za to chodit

4.A – 14/15

15. a 16.4. jsme zahráli pro žáky naší školy a 16.4. v 17 hodin i pro rodiče divadelní představení Tatínku, ta se ti povedla. Děti hrály báječně a s plným nasazením a z úspěchu mají velkou radost. Zaslouží pochvalu nejen ony, ale i rodiče za vzornou spolupráci.

24.3.2015 jsme opět po roce byli s žáky 4.A  – Adélou Fejtovou, Kamilou Kozlovou, Zuzanou Schrekovou, Adamem Duchanem, Adamem Kejdou a Tobiášem Kanevem vítat nové občánky našeho města Jihlavy. Tentokrát jsme přivítali 13 nových občánků a budeme pokračovat každé úterý celý měsíc. Děti si za vystoupení zaslouží velkou pochvalu.

Dne 23. 1. proběhlo v našem divadelním sále školní kolo recitační soutěže 1. stupně školy. Představily se nám děti i z přípravný třídy a 1. ročníků.

1.kategorie (2. a 3. ročníky)

  1. místo – Dita Mauleová 3.A
  2. místo – Vojtěch Spurný 3.B
  3. místo – Mikuláš Dreisig 3.A

2.kategorie (4. a 5. ročníky)

  1. místo – Adéla Fejtová 4.A
  2. místo – Adam Kejda 4.A
  3. místo – Kristýna Vedralová 4.A

Žáci na 1. a 2. místě postupují do okresního kola recitační soutěže v DDM, které se koná 5. 3. 2015. Všichni recitátoři si zaslouží velkou pochvalu.

16. 9. jsme absolvovali besedu v našem divadelním sále s panem Řezníčkem na téma KOUŘENÍ A ALKOHOL. Všechny děti se aktivně zapojovaly do zadaných úkolů. Za svůj přístup a chování byly panem lektorem pochváleny.

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily