Škola, do které stojí za to chodit

3.A – 14/15

O naší třídě by se dalo mluvit jako o klubu čtenářů 🙂 Pravidelně každý měsíc děti odevzdávají své čtenářské deníky, aby se „pochlubily“ s novým, knižním přírůstkem. Každé z dětí si následně vybere jednu knihu, o které „svými slovy“ vypráví. Zítra jdeme do knihovny, tak se všichni těšíme, jaké nové knihy objevíme.

Ve čtvrtek jsme navštívili baletní představení tanečního oboru ZUŠ Jihlava v Divadle Na Kopečku. S nadšením jsme přihlíželi tanečním dovednostem dětí a s očekáváním jsme vyhlíželi naši spolužačku Natálku Schreiberovou. Ta si pro nás připravila malé překvapení v podobě rytířského souboje Tomáška a Vojtíka. Vystupující si pro nás připravili taneční ukázky z pravěku, starověku, gotiky, renesance, baroka, romantismu, nechyběl výrazový a lidový tanec, polka, charleston, umlčené múzy, dětský scénický tanec, valčík a naše putování časem jsme zakončili Rock´n´rollem. Všem se vystoupení líbilo. Velká pochvala patří dětem a samozřejmě jejich vyučujícím.

Dne 23. 1. proběhlo v našem divadelním sále školní kolo recitační soutěže 1. stupně školy. Představily se nám děti i z přípravný třídy a 1. ročníků.

1.kategorie (2. a 3. ročníky)

  1. místo – Dita Mauleová 3.A
  2. místo – Vojtěch Spurný 3.B
  3. místo – Mikuláš Dreisig 3.A

2.kategorie (4. a 5. ročníky)

  1. místo – Adéla Fejtová 4.A
  2. místo – Adam Kejda 4.A
  3. místo – Kristýna Vedralová 4.A

Žáci na 1. a 2. místě postupují do okresního kola recitační soutěže v DDM, které se koná 5. 3. 2015. Všichni recitátoři si zaslouží velkou pochvalu.

V pátek se v našem divadelním sále uskutečnila recitační soutěž 1. stupně. Mimo soutěž se představila přípravná třída, která společně recitovala básničku Krokodýl s pohybovým doprovodem. Dále naši prvňáčci, kteří sice také ještě nesoutěžili, ale příští rok budou jistě velkou konkurencí. V první kategorii soutěžili a prezentovali své třídy druháci a třeťáci. Děti byly velice šikovné a za jejich domácí přípravu a odvahu jim patří pochvala!

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily