Škola, do které stojí za to chodit

Třída 3.B

Ve dnech 18.-20.6. jsme vyrazili na školní výlet do RS Záseka nedaleko Netína. První den jsme se ubytovali, seznámili se s okolní přírodou  asi 4 km výletem a koupali se v bazénu – někteří i v oblečení.Druhý den po snídani jsme vyrazili na plánovaný výlet do  Netína, kde je soukromá farma rodiny Němcových s malou mlékarnou. Zde jsme viděli a dozvěděli se nějaké informace o chovu krav, podařilo se nám vidět narozené telátko, staré 5 hodin , a v podnikové prodejničce jsme ochutnali a nakoupili domácí jogurty, sýry a mléko. Poté jsme se vydali zpět. Po menším asi 12km výletu jsme se rychle naobědvali a padli vyřízení do svých postýlek na polední klid. Odpoledne jsme se vykoupali a těšili se na večerní táborák. U něj jsme si zazpívali spoustu písniček a ve 22.00 hodin jsme se vydali na stezku odvahy. Zvládli jsme ji všichni a do postýlek jsme se ukládali plní zážitků po půlnoci. Ráno se nám moc vstávat nechtělo, ale museli jsme zabalit a nachystat se k odjezdu. Výlet se nám vydařil.     

Dne 7.5. naše třídy uspořádaly ročníkový den s  názvem Den matek. Děti si připravily pro maminky krásné vystoupení plné písniček, básniček, pohádek. Na závěr pak bylo pro maminky připraveno  překvapení – jedno formou projekce jejich miláčků jako miminek a následně děti maminkám předaly dárečky, přáníčka a kytičky. Představení se neobešlo bez krásných slziček radosti a štěstí.

Dnešním dnem jsme ukončili plavecký výcvik. Žáci podle svých zásluh a umu obdrželi mokré vysvědčení – někteří želvičku, kapříka a někteří i delfíny. Druhá část dnešního výcviku byla věnována plaveckým závodům. V kategorii chlapců se na 1.místě umístil Jakub Čížek, na 2.místě – Matěj Voslář, na 3. místě – Jakub Lněnička. V kategorii dívek – na 1. místě Katka Hladková, 2. místo – Katka Peterková a 3. místo – Eliška Neubauerová.

Dnes jsme měli velmi zajímavý program Navštívila nás ve třídě paní policistka, přivedla s sebou nevidomou paní a jejího asistenčního psa. Povídali jsme si o životě nevidomých, o jejich starostech a nástrahách v životě. Děti si vyzkoušely přivést „slepého“ kamaráda k židličce a zjistily, že to opravdu není vůbec lehké – ani být slepým ani dělat průvodce. Zamilovali jsme si i asistenční fenečku, které se u nás tak líbilo, že si schrupla.

Dnes si žáci užili krásné karnevalové dopoledne. V první hodině se seznámili s průběhem karnevalu v Riu a Benátkách, vyrobili krásné benátské masky. Druhá a třetí hodina se nesla v duchu různých soutěží, představování masek, tance a vyhlašování nejlepší masky obou tříd.  Děkujeme i rodičům za připravené masky.

Dne 12.2. nám začal plavecký výcvik, na který jsme se moc těšili. Trenéři si nás rozdělili podle našeho „plaveckého umu“ do družstev a do konce února budeme chodit plavat. Na konci se všichni těšíme na závody.  

Termíny: 26. 7. – 2. 8. 2014

2. 8. – 9. 8. 2014

Místo: Vanov u Telče

Cena: 3 200,-

V ceně 5x denně strava, pitný režim, celodenní program se soutěžemi a cenami, příjezd a odjezd zajištěn.

Podrobné informace – J.Kasáčková – 3.B

Dne 31.10. jsme si v hodině angličtiny povídali o svátku Halloween. Vysvětlili jsme si, co slovo znamená, kde  a jak se tento svátek slaví.  Někteří žáci si přinesli dýně,které si vydlabali a všichni pak společně pracovali na pracovních listech týkajících se tohoto svátku. Nakonec jsme si pustili dětské halloweenské písničky.

10.10. Dnes si pro nás Milan s Dominikou připravili program na téma Šikana. Povídali si s žáky, co to šikana je, jakými způsoby se může projevit, kdo je agresor, kdo je oběť, jak se kdo cítí. Žáci si zahráli spoustu zajímavých her a namalovali ve skupinách i pěkné obrázky.

Ve třetím ročníku v hodinách prvouky probíráme historii města ,ve kterém žijeme. Velkou pozornost jsme věnovali historickým památkám. Podnikli jsme procházku po historické Jihlavě. Ulicí Matky Boží jsme se dostali až k jediné zachované bráně, kde jsme měli domluvenou prohlídku s vyhlídkou. Z věže jsme si ukázali téměř všechny památky našeho města. Dětem se dopoledne velmi líbilo.

Dne 6.9. jsme navštívili městskou knihovnu. Žáci vrátili přečtené knihy z prázdnin a půjčili si na měsíc zase nové.

Další naši návštěvu plánujeme na  4.10.Prosím rodiče dětí, kteří nemají ještě vyřízenou průkazku, ať ji co nejdříve dětem vyřídí. Budeme si chodit knihy půjčovat pravidelně – roční půjčovné je 50,-Kč. Děkuji.

3.9. – 2 vyučovací hodiny: přebírání pomůcek, rozdávání učebnic

Prosím o doplnění žákovské knížky

4.9.  Vyučování dle rozvrhu, sebou již i cvičební úbor.

 

Speciální pedagogika začíná už příští týden – 11.9.2013 v 7.00hod ve třídě p.uč. Růžičkové.

Donést:

50,-Kč  na program Dravci (koná se 10.9.)

181,-Kč   na pracovní sešit do AJ

100,-Kč  na VV

Každý žák bude mít koupenou krabici papírových kapesníků.

Přeji Vám všem dobrý start, v tomto roce pěkné známky a rodičům pevné nervy.

 

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily