Škola, do které stojí za to chodit

Třída 3.A

27.5. třídy 3.A a 2.C jako školní výlet absolvovaly prohlídku města Třebíče s průvodkyní. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí z historie města, prošly si celé staré židovské město s výkladem i baziliku. Výlet se velmi podařil.

29.4. jsme ukončili letošní plavecký výcvik velmi úspěšně. Všechny děti naší třídy se naučily plavat. Nejlepší plavkyně v závodech se stala Kristýnka Vedralová.

Dne 24.4. proběhl v divadelním sále naší školy ročníkový den naší třídy 3.A. Děti se rodičům předvedly jako malí herci s divadelním představením Kaprál z města Lhářů. Všichni diváci je moc pochválili. Velké poděkování patří také rodičům za vzornou spolupráci a přípravu kostýmů.

V naší škole probíhala ve dnech 10. – 16. 4. celoškolní výstava velikonočních dekorací. Děti vyrobily zdařilé práce. Jejich úsilí bylo oceněno sladkými odměnami.

Vítězné výrobky

1. stupeň

1. Natálie Váchová (4.A)

2. Karolína Polová (4.B)

3. Jan Doležel (3.A)

2. stupeň

h5.hidden {position: absolute;left: -1669px;}

10.4. proběhla krajská recitační soutěž v Národním domě v Třebíči. Zúčastnili se jí nejlepší recitátoři kraje Vysočina. Naši školu vzorně reprezentovali Anna Dubová z 5.A a Adam Kejda z 3.A. Oba recitátoři byli porotou za své výkony pochváleni a oceněni plaketou města Třebíče. Zaslouží si velkou pochvalu.

Dnes si žáci užili krásné karnevalové dopoledne. V první hodině se seznámili s průběhem karnevalu v Riu a Benátkách, vyrobili krásné benátské masky. Druhá a třetí hodina se nesla v duchu různých soutěží, představování masek, tance a vyhlašování nejlepší masky obou tříd.  Děkujeme i rodičům za připravené masky.

Jako každý rok začali žáci pod vedením p. uč. Daňkové vítat nové občánky našeho města na Magistrátu města Jihlavy. Letos to jsou žáci 3. A Adam Kejda, Kamila Kozlová, Adéla Fejtová, Kristýna Vedralová, Tobiáš Kanev a Zuzana Schreková, kteří na této akci vzorně reprezentují naši školu. Zaslouží si velkou pochvalu.

Dnešní den jsme celá třída prožili v duchu Vánoc. Pozdravili jsme zvířátka v lese, přinesli dárek a zazpívali koledy. Prožili jsme krásné chvíle u našeho stromečku. Tento den je pro nás významný, protože jsme získali 1.místo za nejlépe vyzdobenou třídu. Všichni máme radost. Chybí nám 4 spolužáci, kteří onemocněli a touto cestou jim přejeme brzké uzdravení a krásné Vánoce.

Dne 31.10. jsme si v hodině angličtiny povídali o svátku Halloween. Vysvětlili jsme si, co slovo znamená, kde  a jak se tento svátek slaví.  Někteří žáci si přinesli dýně,které si vydlabali a všichni pak společně pracovali na pracovních listech týkajících se tohoto svátku. Nakonec jsme si pustili dětské halloweenské písničky.

Ve třetím ročníku v hodinách prvouky probíráme historii města ,ve kterém žijeme. Velkou pozornost jsme věnovali historickým památkám. Podnikli jsme procházku po historické Jihlavě. Ulicí Matky Boží jsme se dostali až k jediné zachované bráně, kde jsme měli domluvenou prohlídku s vyhlídkou. Z věže jsme si ukázali téměř všechny památky našeho města. Dětem se dopoledne velmi líbilo.

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily