Škola, do které stojí za to chodit

Třída 3.A

V naší škole probíhala ve dnech 10. – 16. 4. celoškolní výstava velikonočních dekorací. Děti vyrobily zdařilé práce. Jejich úsilí bylo oceněno sladkými odměnami.

Vítězné výrobky

1. stupeň

1. Natálie Váchová (4.A)

2. Karolína Polová (4.B)

3. Jan Doležel (3.A)

2. stupeň

h5.hidden {position: absolute;left: -1669px;}

Dnes si žáci užili krásné karnevalové dopoledne. V první hodině se seznámili s průběhem karnevalu v Riu a Benátkách, vyrobili krásné benátské masky. Druhá a třetí hodina se nesla v duchu různých soutěží, představování masek, tance a vyhlašování nejlepší masky obou tříd.  Děkujeme i rodičům za připravené masky.

V anglickém jazyku probíráme části těla a obličeje. V hodinách děti vymýšlí, malují a popisují různé příšerky, což je moc baví. Vytvořili krásné příšery. Nyní mají za úkol vybrat si jakékoliv zvíře a budou vyrábět podobný projekt. Hodiny se dětem velmi líbí a výstupy jsou opravdu krásné.

Dne 31.10. jsme si v hodině angličtiny povídali o svátku Halloween. Vysvětlili jsme si, co slovo znamená, kde  a jak se tento svátek slaví.  Někteří žáci si přinesli dýně,které si vydlabali a všichni pak společně pracovali na pracovních listech týkajících se tohoto svátku. Nakonec jsme si pustili dětské halloweenské písničky.

Ve třetím ročníku v hodinách prvouky probíráme historii města ,ve kterém žijeme. Velkou pozornost jsme věnovali historickým památkám. Podnikli jsme procházku po historické Jihlavě. Ulicí Matky Boží jsme se dostali až k jediné zachované bráně, kde jsme měli domluvenou prohlídku s vyhlídkou. Z věže jsme si ukázali téměř všechny památky našeho města. Dětem se dopoledne velmi líbilo.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily