Škola, do které stojí za to chodit

Třída 2.C

27.5. třídy 3.A a 2.C jako školní výlet absolvovaly prohlídku města Třebíče s průvodkyní. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí z historie města, prošly si celé staré židovské město s výkladem i baziliku. Výlet se velmi podařil.

V naší škole probíhala ve dnech 10. – 16. 4. celoškolní výstava velikonočních dekorací. Děti vyrobily zdařilé práce. Jejich úsilí bylo oceněno sladkými odměnami.

Vítězné výrobky

1. stupeň

1. Natálie Váchová (4.A)

2. Karolína Polová (4.B)

3. Jan Doležel (3.A)

2. stupeň

h5.hidden {position: absolute;left: -1669px;}

Členové dramatického souboru Kašpárek při Domu dětí a mládeže Jihlava nám zahráli pohádku „Ve strašidelném lese“. Seznámili jsme se s pohádkovými postavičkami jako jsou víla Kristýnka, kostlivec René,, vodník Dundík, čert Kuba, skřítek Kukadlíčko, strašidýlko Josífek, mlhatice, čarodějnice i bubáci.

Dne 20.11.2013 proběhlo již dvanácté celodenní setkání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které pod názvem Hrátky pořádala naše škola.

Letošním tématem bylo „Vzpomínky na babí léto“.

Zúčastněné děti pracovaly v jednotlivých dílnách, které byly tematicky laděny. Vyráběly ježky v listí, motýly, čápy, obrázky z dřívek, zdobily si tiskátky látkovou tašku, pracovaly s keramickou hlínou, soupeřily v tělocvičně, na PC.

Hrátky probíhaly v tvořivé atmosféře, plné očekávání a dobré nálady. Mezi tvořením děti zhlédly vystoupení divadélka „Fábula“.

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily