Škola, do které stojí za to chodit

Výdej v první školní den bude od 10:00 hod. do 12:30 hod. Odhlášení obědů 1. září je možné pouze do 7:00 hodin.

2.– 7. 9. 2020 bude zaveden dřívější výdej od 11:00 hod. pro první třídy a přípravnou třídu. Výdej obědů bude do 13:45 hod. Odhlášení je možné do 8:00 hod.

První dva týdny se bude vařit pouze jedno jídlo.

Protiepidemiologická opatření ve školní jídelně:

  • Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce
  • Každá škola bude využívat pouze určenou část jídelny a k ní příslušný výdej
  • U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), bude mu podán balený příbor
  • Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru)
  • VEŠKERÉ PŘÍDAVKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE NA ČISTÉ NÁDOBÍ!!! (VŽDY ČISTÁ SKLENIČKA NA PŘÍDAVEK PITÍ)
  • Na dodržování hygienických doporučení bude dbát příslušný dozor v jídelně
  • Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
  • Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky 565 598 170 a emailem obedy@zsobreziny.cz
  • Výdej jídla do jídlonosiče v první den nemoci není možný. Strávník má možnost odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.

 Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz