Škola, do které stojí za to chodit

Od dubna zahájilo statutární město Jihlava projekt s názvem „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech“ s registračním číslem CZ.1.O7/1.1.36/02.0016 společně s jedenácti partnery – deseti jihlavskými základními školami a Společností pro kvalitu školy, o.s. z Ostravy.

Jedná se o grantový projekt v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II. a operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřen na posílení zájmu o přírodovědné předměty u žáků základních škol prostřednictvím výuky s moderními ICT pomůckami. Tento inovativní způsob výuky bude žáky i zapojené učitele motivovat ke kvalitní práci a rozšiřovat dovednosti v oblasti ICT i přírodních věd. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2014.

Stručný obsah projektu

 • zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech – chemie, fyzika, zeměpis, informatika, environmentální výchova a přírodopis na jihlavských základních školách
 • podpora praktických a ověřovacích aktivit žáků inovativními přístupy v laboratorní výuce
 • dosažení pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání v oblasti přírodních věd a technických disciplín, zvýšení zájmu žák
 • motivace a systémová podpora průměrných a slabších žáků, zlepšení výsledků
 • využití při profesní orientaci, vazba na současný trh práce
 • zvýšení kompetencí pedagogů, výměna zkušeností
 • další výukové materiály a pomůcky, vybavení ICT pomůckami, měřícími přístroji a robotickou technikou, 5 materiálů včetně pracovních listů, testování, inovace ŠVP, zpřístupnění know – how
 • rozvoj matematického, technického a přírodovědného myšlení žáků a jejich tvořivost.

Klíčové aktivity

 • vytvoření inovativních materiálů a jejich pilotáž
 • pracovní setkání učitelů pro implementaci inovativních přístupů
 • společné učení se s využitím nových přístupů (umístění materiálů na vzdělávací portál)
 • implementace do reálné výuky.

Další informace o projektu

Datum platnosti: Název: Formát:
20.6.2013 Více o projektu zde

 

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz