Škola, do které stojí za to chodit

Přijatí žáci pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvkové organizace pod přiděleným registračním číslem.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude k vyzvednutí na základě písemné žádosti v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Seznam kódů přijatých dětí:
 

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz