Škola, do které stojí za to chodit

Milí žáci,

jako každý rok budeme potřebovat v těchto předmětech pracovní sešity , které budou sloužit k procvičení učiva v hodinách i při domácí přípravě . Můžete si je zakoupit v prodejně knih u nás ve škole. Potřebovat je budeme pro přírodopis v 6.-8. ročníku a pro chemii v 8.ročníku. Těším se na naši spolupráci a novou energii po prázdninách!

Jarmila Kalinová, vyučující chemie a přírodopisu

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily