Škola, do které stojí za to chodit

Prosíme o uhrazení školného za docházku do školní družiny, v případě, že nebyla na začátku školního roku uhrazena jednorázově na celý školní rok.

Platba za období leden až červen je 900,-Kč, platbu prosím proveďte nejpozději do 15. 1. 2018

Úhrada je možná pouze převodem na účet číslo 1467537359/0800. Do poznámky vepište příjmení a třídu dítěte. Platba prostřednictvím inkasa už není od 1. 9. 2017 možná!

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily