Škola, do které stojí za to chodit

Z organizačních důvodů Vás žádáme o platby za školní družinu a zájmové kroužky převodem na účet naší školy 1467537359/0800. Variabilní a specifický symbol nemusí být, konstantní symbol 0308. Do poznámky nebo vzkazu příjemci uveďte prosím příjmení a třídu dítěte, v případě kroužku jeho název – toto je nutné pro identifikaci platby.

Cena za družinu je 150,– Kč/měsíc – je možné platit trvalým příkazem za každý měsíc vždy do 15. dne.

Cena za kroužky je 400,– Kč/pololetí (pouze v případě kroužku za plavání 600,– Kč/pololetí), je nutné uhradit vždy celé předem před nástupem na kroužek.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Jitka Kulhová, ekonomka školy.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily