Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

V hodinách českého jazyka se pravidelně za pomoci písmenkových pohádek seznamujeme s písmenky. Víme, jak to bylo s králem a jeho zlatým jablíčkem (A, a), jak dopadla kola od traktoru, když se vytahovala (O, o), jak si lev česal hřívu (E, e) a známe mnoho dalších, zábavných příběhů. Každé písmenko si zopakujeme v pracovním listě, pracujeme s Živou abecedou, pracovním sešitem, píšeme písmenka na mazací tabulku a modelujeme je z drátků. A jak nám modelování písmenek jde, se můžete podívat ve fotogalerii.

Včera jsme se zúčastnili natáčení televizní soutěže Bludiště, které probíhalo v Ostravě. I díky mohutné divácké podpoře (ze strany žáků 8. a 9.A) se „Jihlavští Ježci“ po celou dobu drželi v těsném kontaktu se soupeřem. V poslední disciplíně nám ale nepřálo štěstí a skončili jsme druzí. Naše družstvo však podalo výkon, za který se rozhodně nemusí stydět.

V úterý 10.9. jsme se zúčastnili výukového programu Seiferos. Jednalo se o velice zábavný výklad o životě dravců a sov. Sledovali jsme také vyjímečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu.

Přehled přijatých žáků v roce 2013

Gymnázium Jihlava       070-463
                                    

 • Gymnázium 4-leté – 1 žák
 • Gymnázium 6-leté – 1 žák
 • Gymnázium 8-leté – 1 žák

Obchodní akademie

 • Obchodní akademie – 1 žák

SŠ průmyslová

 • Informační technologie – 2 žáci
 • Strojírenství – 2 žáci

SŠ technická

 • Mechanik elektrotechnik – 1 žák
 • Elektrikář – 2 žáci
 • Obráběč kovů – 1 žák
 • Mechanik seřizovač – 1 žák

SŠ stavební

 • Stavebnictví – 1 žák

Hotelová škola Světlá a OA

 • Hotelnictví – 1 žák

SPŠ chemická Pardubice

 • Požární ochrana – 1 žák
 • Aplikovaná chemie – 1 žák

ŠECR Jihlava

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika – 2 žáci

SŠ rybářská a vodohospodářská J. Krčína Třeboň

 • Rybář – 1 žák

SŠ, ZŠ a MŠ pro zrak. postižené Brno         

 • Sociální činnost – 1 žák

SŠZ Jihlava

 • Zdravotnický asistent – 1 žák

SOŠ a SOU Třešť

 • Cukrář – 2 žáci

SŠ F. D. Roosvelta pro tělesně postižené Brno – 1 žák

 • SŠA Jihlava
 • Autolakýrník – 1 žák

Celkem: 23 žáků 9. ročníku; 1 žákyně 7. ročníku; 1 žák 5.070-465
ročníku.

Dneska jsme se spolu s páťáky sešli na soutěživé hodince v divadle naší školy. Prvňáčci si díky svým kamarádům z páté třídy zasoutěžili, dostali plno odměn a poznali, že ve škole mají kamarády i u větších dětí. Velké díky patří všem z 5.A, paní učitelce Bílkové  i paní asistentce  Vaňkové, které dětem pomohly s přípravou programu. Všechno se nám moc líbilo. Nakonec jsme si všichni zazpívali a už se těšíme na příští setkání.

 

Ve výtvarné výchově jsme se věnovali výzdobě šanonů, které nám budou sloužit jako portfolio. Až se přijdete podívat k nám do třídy, určitě Vás zaujmou rozmanitostí výtvarného zpracování. Každý si nakreslil na desky něco jiného, něco, co ho vystihuje, co má rád. A co vlastně portfolio je? Je to složka, ve které si žák shromažďuje výsledky své práce. Takové portfolio pak slouží především k mapování činnosti žáka, neboť si do něj ukládá své práce, a nejen učitel, ale i samo dítě, rodič, může sledovat vývoj žákovy práce v určitém období. V našem případě se jedná o portfolio pracovní, protože si do něj budeme zakládat vše, co má vypovídající hodnotu (samostatné práce, písemné práce, pracovní listy, výtvarné práce… zkrátka vše, na čem můžeme pozorovat vývoj a zdokonalování se). A jak efektivně využívat žákovské portfolio? Společným rozhovorem nad portfoliem: žák – žáci, žáci – učitel, učitel – rodič – žák. I přes časovou náročnost jsem přesvědčena, že pokud nebudeme brát portfolio jen jako sbírku žákovských prací, ale budeme ho využívat i k formě sebehodnocení, stane se dětem pomocníkem, umocní jejich samostatnost a bude je motivovat k dalšímu učení.

„Když se vztahům nedaří…..“  další z programů Vrakbaru, tentokrát zaměřený na prevenci šikany. Nové téma a letos i v nových prostorách- celé dopoledne jsme  příjemně strávili v pohodlí našeho divadelního sálu. Nejdříve se zdálo, že pohodlní budme my – vůbec se nám nechtělo mluvit, natož myslet. Ale hned první hra „koulovaná“ nás krásně rozproudila. Pak už jsme tvořili, diskutovali, hráli si, prožívali příjemné, ale na vlastní kůži zakusili i to nehezké. A co jsme zjistili? Že jsme moc a moc šťastní, protože v naší třídě neplatí, že se vztahům nedaří!

 

 

Kvůli divadlu jsme sice nevyslechli odborný výklad o dravcích, ale došli jsme si je alespoň prohlédnout. Viděli jsme, jak je sokolník krmí kuřátky i jak dravci loví v letu. Druhý den jsme ve třídě poslouchali zvuky dravců a sov, doplněné obrázky.

Žáci 8.A, kteří se nebudou účastnit soutěže Bludiště v pondělí 16.9. a v případě postupu do dalšího kola i v úterý 17.9. budou zařazeni do třídy 9.A. Rozvrh třídy zde

Dne 11.září jsme navštívili Úřad práce v Jihlavě, kde jsme dostali cenné rady do našeho dalšího studia. Mohli jsme si zde prohlédnout a přečíst různé brožury o středních školách. Do budoucna nám to snad pomůže. Můžeme  se sem přijít na cokoliv zeptat i se svými rodiči.

Ve středu 11. 9. 2013 jsme se zúčastnili programu Vrakbaru, nově v divadelním sále školy. Tentokrát nás čekalo téma „Když se vztahům nedaří“, které bylo zaměřeno především na prevenci šikany. Hráli jsme opět plno zajímavých her, snažili se společně sestavit charakteristiku pojmu šikana. Společně jsme dali dohromady pomocné rady pro případné oběti. Snad nám tento program dopomůže k lepším vztahům ve třídě.

Poprvé jsme společně vyrazili za kulturou. Příběh o opravdovém přátelství žabáka Kvaka a ropušáka  Žbluňka  s názvem Kvak a Žbluňk na motivy známé knihy A. Lebela se nám všem moc líbil.

Včera jsme na školním hřišti navštívili velice zajímavý vzdělávácí program o dravcích. Dozvěděli jsme se mnoho informací o jejich životě, byli jsme svědky letových ukázek a pozorovali jsme imitaci lovu. Někteří z nás si na vlastní kůži vyzkoušeli přivolání dravce na ruku.

10. 9. 2013 jsme se zúčastnili na školním hřišti programu dravci, v němž jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z jejich života. Nejvíce se nám líbila ukázka jejich výcviku a pohled na nebe, když nám kroužili nad hlavou.

IMG_0048

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily