Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Dne 26.9.2013 jsme navštívili jihlavskou „stavebku“. Prohlédli jsme si její vybavení  a její zázemí. Potom nás rozdělili do dvou pracovních skupin. Jedna skupina odjela do dílen v Heleníně, kde pod vedením učitelů zkoušela z různých materiálů něco vyrobit. Druhá zůstala ve škole  a tvořila návrhy domů. Exkurze v nás zanechala hodně zážitků, seznámila nás s obory, o kterých jsme něco věděli jen povrchně. Některým z nás  možná pomohla i ve volbě „Kam po ZŠ“.

Ve čtvrtek jsme se vydali na náš oblíbený okruh Helenínem. V lese jsme našli suchohřiby, ze kterých jsme měli radost. Proběhli se, nadýchali čerstvého vzduchu a trasu ukončili u „našich“ oblíbených kočiček. Tam nás čekalo ještě jedno malé překvapení v podobě koťátek. Už se těšíme, až si výšlap zopakujeme.

Pro žáky 2. stupně (6. až 9. ročník) sdružení Mensa vypsána soutěž „Logická olympiáda“. Žáci se mohou do konce září 2013 přihlásit na stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz, kde vyplní registrační dotazník. Pro úspěšné zaregistrování musí žák vlastnit svojí e-mailovou adresu a v registraci musí potvrdit souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů.

Přihlášení žáci budou na začátku října 2013 zařazeni do školního kola, které proběhne v dopoledních hodinách.

Bližší informace o soutěži zde 

O prázdninách pořídil tatínek Matiáše Krpálka fotografii slunečnice, kterou Matiáš ve škole vlastnoručně vypěstoval z malého semínka. Matiáš svou školní slunečnici s maminčinou pomocí přesadil do záhonku a slunečnice vyrostla do veliké krásy… Ostatní děti své slunečnice nefotily, ale pěkně je nakreslily do sešitů.

S dětmi se ve výuce věnujeme i skupinové práci. Protože jsme teprve na začátku, máme s tím někdy ještě trochu problém. Naslouchat názoru druhého, vzájemně si pomoci se ještě učíme, ale jsme na dobré cestě. Pro začátek jsme vytvořili strom, kdy měla každá skupinka složit korunu stromu z vystříhaných rukou, které byly vybarvené teplými a studenými barvami, čímž jsme propojili i teorii výtvarné výchovy. Je jasné, že se v každé skupince najde někdo, kdo by chtěl být vůdcem a snaží se utlačit druhé. Když na tom ale budeme dále pracovat, zvládneme i skupinovou práci v pojetí programu „Začít spolu“, které je postaveno na centrech aktivit, v nichž děti rozvíjí klíčové dovednosti dnešní doby: komunikaci, spolupráci a řešení problémů. Ale o tom zas příště…
Prozatím posíláme ukázku naší spolupráce a její výsledek.

Početní divadélko, které v hodinách využíváme, pochází z dílny Tvořivé školy.  Tato skvělá pomůcka pro prvňáčky vytváří v „předpočtářském období“ představu čísel do pěti, manipulací s ním určujeme počet prvků, porovnáváme je, procvičujeme prostorovou a pravolevou orientaci, naučíme se vyjadřovat a tvořit první slovní úlohy. Rodičům patří velká pochvala, že si s jeho výrobou poradili, že s dětmi na jeho výrobě spolupracovali a umožnili nám tak zpestření výuky. Odměnou pro rodiče snad budou nadšené tváře dětí.

V hodinách českého jazyka se pravidelně za pomoci písmenkových pohádek seznamujeme s písmenky. Víme, jak to bylo s králem a jeho zlatým jablíčkem (A, a), jak dopadla kola od traktoru, když se vytahovala (O, o), jak si lev česal hřívu (E, e) a známe mnoho dalších, zábavných příběhů. Každé písmenko si zopakujeme v pracovním listě, pracujeme s Živou abecedou, pracovním sešitem, píšeme písmenka na mazací tabulku a modelujeme je z drátků. A jak nám modelování písmenek jde, se můžete podívat ve fotogalerii.

Včera jsme se zúčastnili natáčení televizní soutěže Bludiště, které probíhalo v Ostravě. I díky mohutné divácké podpoře (ze strany žáků 8. a 9.A) se „Jihlavští Ježci“ po celou dobu drželi v těsném kontaktu se soupeřem. V poslední disciplíně nám ale nepřálo štěstí a skončili jsme druzí. Naše družstvo však podalo výkon, za který se rozhodně nemusí stydět.

V úterý 10.9. jsme se zúčastnili výukového programu Seiferos. Jednalo se o velice zábavný výklad o životě dravců a sov. Sledovali jsme také vyjímečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu.

Přehled přijatých žáků v roce 2013

Gymnázium Jihlava       070-463
                                    

 • Gymnázium 4-leté – 1 žák
 • Gymnázium 6-leté – 1 žák
 • Gymnázium 8-leté – 1 žák

Obchodní akademie

 • Obchodní akademie – 1 žák

SŠ průmyslová

 • Informační technologie – 2 žáci
 • Strojírenství – 2 žáci

SŠ technická

 • Mechanik elektrotechnik – 1 žák
 • Elektrikář – 2 žáci
 • Obráběč kovů – 1 žák
 • Mechanik seřizovač – 1 žák

SŠ stavební

 • Stavebnictví – 1 žák

Hotelová škola Světlá a OA

 • Hotelnictví – 1 žák

SPŠ chemická Pardubice

 • Požární ochrana – 1 žák
 • Aplikovaná chemie – 1 žák

ŠECR Jihlava

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika – 2 žáci

SŠ rybářská a vodohospodářská J. Krčína Třeboň

 • Rybář – 1 žák

SŠ, ZŠ a MŠ pro zrak. postižené Brno         

 • Sociální činnost – 1 žák

SŠZ Jihlava

 • Zdravotnický asistent – 1 žák

SOŠ a SOU Třešť

 • Cukrář – 2 žáci

SŠ F. D. Roosvelta pro tělesně postižené Brno – 1 žák

 • SŠA Jihlava
 • Autolakýrník – 1 žák

Celkem: 23 žáků 9. ročníku; 1 žákyně 7. ročníku; 1 žák 5.070-465
ročníku.

Dneska jsme se spolu s páťáky sešli na soutěživé hodince v divadle naší školy. Prvňáčci si díky svým kamarádům z páté třídy zasoutěžili, dostali plno odměn a poznali, že ve škole mají kamarády i u větších dětí. Velké díky patří všem z 5.A, paní učitelce Bílkové  i paní asistentce  Vaňkové, které dětem pomohly s přípravou programu. Všechno se nám moc líbilo. Nakonec jsme si všichni zazpívali a už se těšíme na příští setkání.

 

Ve výtvarné výchově jsme se věnovali výzdobě šanonů, které nám budou sloužit jako portfolio. Až se přijdete podívat k nám do třídy, určitě Vás zaujmou rozmanitostí výtvarného zpracování. Každý si nakreslil na desky něco jiného, něco, co ho vystihuje, co má rád. A co vlastně portfolio je? Je to složka, ve které si žák shromažďuje výsledky své práce. Takové portfolio pak slouží především k mapování činnosti žáka, neboť si do něj ukládá své práce, a nejen učitel, ale i samo dítě, rodič, může sledovat vývoj žákovy práce v určitém období. V našem případě se jedná o portfolio pracovní, protože si do něj budeme zakládat vše, co má vypovídající hodnotu (samostatné práce, písemné práce, pracovní listy, výtvarné práce… zkrátka vše, na čem můžeme pozorovat vývoj a zdokonalování se). A jak efektivně využívat žákovské portfolio? Společným rozhovorem nad portfoliem: žák – žáci, žáci – učitel, učitel – rodič – žák. I přes časovou náročnost jsem přesvědčena, že pokud nebudeme brát portfolio jen jako sbírku žákovských prací, ale budeme ho využívat i k formě sebehodnocení, stane se dětem pomocníkem, umocní jejich samostatnost a bude je motivovat k dalšímu učení.

„Když se vztahům nedaří…..“  další z programů Vrakbaru, tentokrát zaměřený na prevenci šikany. Nové téma a letos i v nových prostorách- celé dopoledne jsme  příjemně strávili v pohodlí našeho divadelního sálu. Nejdříve se zdálo, že pohodlní budme my – vůbec se nám nechtělo mluvit, natož myslet. Ale hned první hra „koulovaná“ nás krásně rozproudila. Pak už jsme tvořili, diskutovali, hráli si, prožívali příjemné, ale na vlastní kůži zakusili i to nehezké. A co jsme zjistili? Že jsme moc a moc šťastní, protože v naší třídě neplatí, že se vztahům nedaří!

 

 

Kvůli divadlu jsme sice nevyslechli odborný výklad o dravcích, ale došli jsme si je alespoň prohlédnout. Viděli jsme, jak je sokolník krmí kuřátky i jak dravci loví v letu. Druhý den jsme ve třídě poslouchali zvuky dravců a sov, doplněné obrázky.

IMG_1765

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily