Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Co všechno stihli druháčci prožít v měsíci září…? Máme třídní mazlíčky strašilky a umíme se o ně starat, zakuklila se nám housenka a za 10 dní vylétl ze třídy nádherný motýl Max, obešli jsme školu ze všech stran  a projeli křížem krážem Jihlavu dopravními prostředky, naučili jsme se nakupovat jízdenky na vlak i číst z mapy, poznávat dopravní značky, pomáhat kamarádům, když si s některým úkolem neví rady, ….. a spoustu dalšího.

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2020/2021

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2020) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2020
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2021) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2021 
 • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 navštívily třídy 7.B a 7.C Outdoorový resort Březová. Prožili jsme zde slunečný Adrenalin day, plný zajímavých aktivit. Své svaly a bystrou mysl jsme procvičili na vysokých lanech, prolézáním středověkým hradem a únikovkou ve strašidelném hradě. Za odměnu jsme se projeli na koni a zaskákali na vzduchové trampolíně. Zážitek, který v nás zůstane ještě opravdu dlouho, byl volný pád ze 13 metrů vysokého patra věže. Nakonec jsme se ještě proběhli při hře paintball.

Na základě znění §24, odst. 2 zákona 561/2004 (Školský zákon) a souhlasu zřizovatele uděluje ředitel ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace na pátek 25. 9. 2020 žákům ředitelské volno. Obědy budou automaticky zrušeny.

Na základě rozhodnutí MZ je od pátku 18. 9. 2020 pro všechny žáky 2. stupně základní školy povinné nošení roušek i během vyučování. Prosíme zákonné zástupce o zajištění dostatečného množství roušek na celý pobyt ve škole.

Povinnost se nevztahuje na žáky přípravné třídy a 1. stupně.   

 1. Příprava na Čj a Příprava na Ma jsou samostatné kroužky, platba probíhá za každý zvlášť (tedy 1000,- za Ma a 1000,- za Čj).
 2. Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 3. Výše úhrady za kroužek – 200,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově: tj. 1.500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 4. Platba za I. pololetí (září – leden) ve výši 1000,-Kč za kroužek nejpozději do 25. 9. 2020
 5. Platba za II. pololetí (únor – ½ dubna) ve výši 500,-Kč za kroužek nejpozději do 31. 1. 2021
 6. ​U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby – příprava Ma, příprava Čj, příprava Ma + Čj
IMG_0050

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily