Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Stanice Pavlov nám připravila výukový program Ježci, kde se děti seznámily s tím, jak pomoci ježkům překonat zimu, kdy je potřeba ježečka odebrat z přírody do rukou „zachránců“, aby přežil zimu. Nakonec jsme ježkům vystavěli příbytek na zimu. Program byl velmi pěkně připravený a pro děti zábavný.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena od úterý 1. 10. 2019 dle pokynů vedoucích kroužků.

Na základě zájmu budou otevřeny tyto kroužky:

 1. Logopedie I. + III. (Kokešová J.) 
 2. Sportovní kroužek I. + II. (Müllerová)
 3. Plavecký kroužek (Müllerová)
 4. Keramický kroužek I. + II. (Hubáčková)
 5. Výtvarný kroužek (Hubáčková)
 6. Francouzština pro začátečníky (Sorhondo)
 7. Florbalový kroužek (Trávníková)
 8. Flétna pro pokročilé (Pátková)

Z důvodu malého zájmu nebude otevřen kroužek:

 1. Logopedie II. (Kokešová J.)
 2. Flétna – přípravka (Pátková)

Od pátku 13.9.2019 je spuštěno přihlašování na sportovní kurzy v Bakaláři. Kurzy jsou určeny pro žáky druhého stupně.

Za Tv Mgr. Daniel Špejtek

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2019/2020

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2019) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2019
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2020) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2020 
 • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!

V úterý 10. 9. 2019 se uskuteční schůzka třídních důvěrníků a třídní schůzky SRPDŠ.

16.00 – schůzka školské rady – ředitelna 

17.00 – sborovna školy – schůzka třídních důvěrníků

18.00 – kmenové třídy – třídní schůzky jednotlivých tříd

Od pondělí 9. 9. bude škola přístupna pouze přes čip nebo elektronický vrátník v prostřední vchodu (vlevo).

Krajní vchod školy (blíže k lesu) lze otevřít pouze žákovským čipem (6.55 – 16.00), rodičovský čip zde nefunguje.

Prostřední vchod (vlevo) lze otevřít pouze rodičovským čipem, a to:

 1.  rodiče přípravné třídy a 1. ročníku od 11.40 do 16.00
 2.  rodiče žáků v ŠD od 14.00 – 16.00

Rodiče bez čipu, žáci se zapomenutým čipem, návštěvy – prostřední vchod (vlevo) – elektronický vrátník

V systému Bakaláři byla spuštěna anketa pro výběr kroužků na tento školní rok. Ankety lze vyplnit po přihlášení do rodičovského účtu. Nelze vyplnit přes aplikaci v mobilním telefonu.

Přihlášení bude možné do pondělí 16. 9. 2019.

Přihlášení do kroužku příprava na přijímací řízení z Ma a Čj pro 9. ročník – NUTNO přihlásit do neděle 8. 9. !!!

„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“ Platon (řecký filozof, pedagog a matematik)

Začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Jsme starší o právě uplynulé prázdniny, získali jsme nové poznatky cestováním a hlavně jsme si odpočinuli.

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy. Přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020.

Vedení školy

Školní rok 2019 /2020 začne v pondělí 2. 9. 2019 od 8.00. Zahájení proběhne v kmenových třídách.

Organizace 1. týdne (2. – 6. 9.)

Přípravná třída + 1. ročník (ŠD zajištěna od prvního dne):

 1. den – přivítání v kmenové třídě – 1 vyučovací hodina (8.00 – 8.45) 
 2. den – přivítání v divadelním sále – 2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.45)
 3. den – 3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45)
 4. den – 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40), dále dle rozvrhu

2. – 9. ročník:

 1. den – 1 vyučovací hodina
 2. den – 4 vyučovací hodiny
 3. den dále dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
IMG_0048

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily