Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Byla ukončena registrace do nabízených kroužků pro tento školní rok. Informace o způsobu platby obdrží žáci od vedoucích jednotlivých kroužků (nalepeno v Příloze k el. žákovské knížce).

Kroužky budou zahájeny od 1. 10. 2018. Termíny kroužky se objeví žákům v přehledu rozvrhu v systému Bakaláři. 

Po roce k nám do školy opět zavítal pan Řezníček, tentokrát s programem „Kamarádství“. Znovu jsme si uvědomili, jak je důležité mít dobré kamarády se kterými si rozumíme. Program byl velmi zajímavý a poučný. Těšíme se na další setkání.

Hned po prázdninách nám nabídla policie program v prostorách nákupního střediska. Velmi zajímavou formou nám přiblížila práci policie a její vybavení. Zasoutěžili jsme si, osahali jsme si policejní motorku a auto a na závěr jsme stříkali hadicemi na kužele.

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2018/2019

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1.500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:

                      platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2018) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2018

                      platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2019) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2019

u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – školní družina!!!

Nabídka kroužků pro letošní rok ZDE.

Přihlášení do kroužku je možné pouze přes systém Bakalář (po přihlášení v nabídce Ankety).

Jednotlivé nabídky budou spuštěny postupně v těchto termínech:

 1. Příprava na přijímací řízení z Ma a Čj (pouze pro 9. ročník)od 3. 9. do 9. 9.  (předpokládané zahájení kroužků v týdnu od 10. 9.)
 2. Ostatní kroužky určené pro 2. – 9.  ročníkod 4. 9. do 18. 9. (předpokládané zahájení kroužků od začátku října)
 3. Kroužky pro přípravnou třídu a 1. ročníkod 11. 9. do 18. 9. (předpokládané zahájení kroužků od začátku října) 

POZOR – NA KONCI ANKETY  (3. STRÁNA) JE NUTNO ANKETU ULOŽIT TLAČÍTKEM ULOŽIT (vlevo dole) tlačítko je někdy překryto informací se souhlasem.

Vážení rodiče, od 1. června 2018 dochází ke změně účtu školní jídelny.  Provozovatel školní jídelny ZŠ O.Březiny žádá o zřízení nových souhlasů k inkasu (bez variabilního souhlasu) do konce června pro platbu stravného na nový účet školy:

2673870237/5500 (Raiffeisenbank)

První platba na nový účet proběhne v srpnu 2018. Pokud budete zřizovat souhlas k inkasu z jiného účtu než dosud, zašlete potvrzení o zřízení souhlasu na e-mail obedy@zsobreziny.cz (Jana Čeloudová).

Vyřizování stravného o prázdninách: 8:00 – 14:00 v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

Výdej oběda: pondělí 3. 9. bude od 10:00 do 13:00

                            úterý 4. 9.  a ve středu 5.9. bude od 11:00

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU                  

 • všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2017/2018 stravovali a mají obědy zaplaceny (srpen 2018), budou automaticky od září 2018 přihlášeni na obědy
 • kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce na obědy chodit, musí se odhlásit v kanceláři školní jídelny.

Školní rok bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 8.00 v kmenových třídách.

Přípravná třída:

 • zahájení v kmenové třídě, prostřední vchod školy, přízemí (u schodů). 
 • pondělí 1 hodina, úterý 2 hodiny (do 9.40), středa 3 hodiny (do 10.45), čtvrtek a pátek dle rozvrhu (do 11.40)
 • školní družina zajištěna od pondělí

1.ročník (1.A, 1.B, 1.C):

 • zahájení v kmenové třídě, prostřední vchod školy, 2.patro. 
 • pondělí 1 hodina, úterý 2 hodiny (do 9.40), středa 3 hodiny (do 10.45), čtvrtek a pátek dle rozvrhu (do 11.40)
 • školní družina zajištěna od pondělí

Ostatní třídy:

 • zahájení v kmenových třídách
 • pondělí 1 hodina, úterý 4 hodiny (11.40), od středy dle rozvrhu

Přehled rozmístění tříd ve škole: ZDE

 29. 6. 2018 byl ukončen školní rok 2017/2018. Všem žákům a jejich zákonným zástupcům a všem pedagogickým zaměstnancům naší školy přejeme příjemné strávení letních prázdnin.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí  3. 9. 2018.

Rozpis služeb vedení školy během hlavních prázdnin (vždy 8.00 – 11.00)

 • 4. 7. – Mgr. Burianová
 • 11. 7. – Mgr. Novotný
 • 18. 7. – Mgr. Nosek
 • 25. 7. – Mgr. Nosek
 • 1. 8. – Mgr. Burianová
 • 8. 8. – Mgr. Novotný
 • 15. 8. – Mgr. Nosek
 • 22. 8. – Mgr. Nosek

Od 27. 8. bude přítomno celé vedení školy.

IMG_0047

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily