Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Na základě znění §24, odst. 2 zákona 561/2004 (Školský zákon) a souhlasu zřizovatele uděluje ředitel ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace na pátek 25. 9. 2020 žákům ředitelské volno. Obědy budou automaticky zrušeny.

Na základě rozhodnutí MZ je od pátku 18. 9. 2020 pro všechny žáky 2. stupně základní školy povinné nošení roušek i během vyučování. Prosíme zákonné zástupce o zajištění dostatečného množství roušek na celý pobyt ve škole.

Povinnost se nevztahuje na žáky přípravné třídy a 1. stupně.   

 1. Příprava na Čj a Příprava na Ma jsou samostatné kroužky, platba probíhá za každý zvlášť (tedy 1000,- za Ma a 1000,- za Čj).
 2. Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 3. Výše úhrady za kroužek – 200,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově: tj. 1.500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 4. Platba za I. pololetí (září – leden) ve výši 1000,-Kč za kroužek nejpozději do 25. 9. 2020
 5. Platba za II. pololetí (únor – ½ dubna) ve výši 500,-Kč za kroužek nejpozději do 31. 1. 2021
 6. ​U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby – příprava Ma, příprava Čj, příprava Ma + Čj

Třídní schůzky budou rozděleny do více dní dle následujícího harmonogramu:

 • Pondělí 14. 9. od 17.00 – 1.B, 5.A, 8.B
 • Úterý 15. 9. od 17.00 – 1.A, 6.A, 6.B, 6.C, PT
 • Středa 16. 9. od 17.00 – 5.C, 8.C, 9.A, 9.B, 3.A
 • Čtvrtek 17. 9. od 17.00 – 4.C, 8.A, 7.B, 3.B, 7.C
 • Pondělí 21. 9. od 17.00 – 4.A, 7.A, 3.C
 • Úterý 22. 9. od 17.00 – 4.D, 4.B, 5.B
 • Středa 23. 9. od 17.00 – 2.B

Termín 9.C, 2.A bude upřesněn.

Vstup do školy pouze s rouškou, bez doprovodu žáků.

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby sledovali aktuální informace ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství o používání roušek ve vnitřních prostorách (škola) s platností od čtvrtka 10. 9. 2020.​
V případě nařízených změn prosíme o jejich respektování.
Prosíme zároveň o kontrolu, zda žáci mají s sebou ve škole jednu roušku. 

Děkujeme​

IMG_0050

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily