Škola, do které stojí za to chodit

Organizace výuky v týdnu 3. – 7. 5. 2021

Přípravná třída – prezenční výuka v kmenové třídě dle aktuálního rozvrhu, ŠD bude probíhat v kmenové třídě, testování žáků – pondělí a čtvrtek

1.- 3. ročník – rotační prezenční výuka v kmenové třídě dle aktuálního rozvrhu, testování žáků – pondělí

4. – 5. ročník – distanční výuka

6. – 9. ročník – distanční výuka

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily