Škola, do které stojí za to chodit

Organizace výuky v týdnu 1. 3. – 21. 3. 2021

na základě rozhodnutí vlády, bude od pondělí 1. 3. 2021 škola uzavřena a všechny ročníky (včetně přípravné třídy) přecházejí na distanční formu vzdělávání.

PT, 1. a 2. ročník – distanční výuka v systému Moodle (materiály z výuky, úkoly) a Teams (on-line hodiny) – rozpis a organizaci výuky obdrží žáci (zákonní zástupci) v průběhu pondělí od svých třídních učitelů 

3. – 9. ročník – pokračují v distanční výuce 

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily