Škola, do které stojí za to chodit

Vedení školy

  Mgr. Andrea Medunová – ředitelka školy
+042 567 579 021
medunova@zsdemlovaji.cz kancelář ředitele, přízemí budovy A
  Mgr. Veronika Burianová – statutární zástupce ředitele školy, metodik prevence
+420 567 579 036
burianova@zsdemlovaji.cz kancelář zástupce, přízemí budovy A
  Mgr. Stanislav Novotný, MBA – zástupce ředitele školy, ICT koordinátor
+420 567 579 022
novotny@zsdemlovaji.cz kancelář zástupce, přízemí budovy A

Školní poradenské pracoviště

  Mgr. Veronika Burianová – metodik prevence
+420 567 579 036
burianova@zsdemlovaji.cz kancelář zástupce, přízemí budovy A
  Mgr. Jana Blažková – výchovný poradce
+420 567 579 024
blazkova@zsdemlovaji.cz kabinet vých. poradce, přízemí budovy B
  Mgr. Věra Růžičková – speciální pedagog
+420 567 579 043
ruzickova@zsdemlovaji.cz kabinet spec. pedagog, přízemí budovy C

Sekretariát

  Marcela Krhánková – sekretariát
+420 567 579 020
krhankova@zsdemlovaji.cz sekretariát, přízemí budovy A

Ekonomický úsek

  Jindra Makovcová – ekonomka
+420 567 579 023
makovcova@zsdemlovaji.cz kancelář ekonoma, přízemí budovy A

1.stupeň

  Mgr. Lucie Ficencová – třídní učitel – PT
+420 567 579 034
ficencova@zsdemlovaji.cz kmenová třída, přízemí budovy ED
  Mgr. Jaroslava Kokešová – třídní učitel – 1.A
+420 567 579 032
kokesovaj@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C
  Mgr. Jana Jiráková – třídní učitel – 1.B
+420 567 579 032
jirakova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C
  Mgr. Martina Varhaníková – třídní učitel – 2.A
+420 567 579 029
varhanikova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 3.patro budovy B
  Mgr. Nadežda Kokešová – třídní učitel – 2.B
+420 567 579 029
kokesovan@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 3.patro budovy B
  Mgr. Marcela Daňková – třídní učitel – 3.A
+420 567 579 032
dankova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C
  Mgr. Šárka Kosinová – třídní učitel – 3.B
+420 567 579 032
kosinova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C
  Mgr. Jana Kasáčková – třídní učitel – 4.A 
+420 567 579 032
kasackova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C
  Bc. Kamila Bánovská – třídní učitel – 4.B
+420 567 579 029
banovska@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C
  Mgr. Jovanka Špinarová – třídní učitel – 4.C
+420 567 579 027
spinarova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C
  Mgr. Věra Růžičková – třídní učitel – 5.A
+420 567 579 029, 043
ruzickova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 3.patro budovy B
  Mgr. Sylva Tomanová – třídní učitel – 5.B
+420 567 579 029
tomanova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 3.patro budovy B
  Mgr. Eva Svobodová – třídní učitel – 5.C
+420 567 579 029
svobodova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 3.patro budovy B
  Mgr. Alexandra Pátková – třídní učitel – 5.D
+420 567 579 032
patkova@zsdemlovaji.cz kabinet 1.stupeň, 2.patro budovy C

2. stupeň

  Mgr. Martina Svobodová – třídní učitel – 6.A
+420 567 579 030
svobodovam@zsdemlovaji.cz kabinet Tv, přízemí budovy ED
  Mgr. Renata Hovoříková – třídní učitel – 6.B
+420 567 579 028
hovorikova@zsdemlovaji.cz kabinet Cj, 2.patro budova B
  Mgr. Jiří Beneš – třídní učitel – 6.C
+420 567 579 026
benes@zsdemlovaji.cz kabinet Ma, 1.patro budova B
  Mgr. Jana Vydrářová – třídní učitel – 7.A
+420 567 579 027
vydrarova@zsdemlovaji.cz kabinet Čj/Dě, 2.patro budovy B
  Mgr. Eva Babková – třídní učitel – 7.B
+420 567 579 025
babkova@zsdemlovaji.cz kabinet Př/Ch, přízemí budovy B
  Mgr. Iva Janoušková – třídní učitel – 7.C
+420 567 579 026
janouskova@zsdemlovaji.cz kabinet Ma, 1.patro budova B
  Mgr. Pavel Tůma – třídní učitel – 8.A
+420 567 579 028
tuma@zsdemlovaji.cz kabinet Cj, 2.patro budova B
  Mgr. Petra Tišlová – třídní učitel – 8.B
+420 567 579 031
tislova@zsdemlovaji.cz  kabinet Fy, 1.patro budovy ED
  Mgr. Soňa Novotná – třídní učitel – 8.C
+420 567 579 031
novotna@zsdemlovaji.cz kabinet Fy, 1.patro budovy ED
  Mgr. Dita Kasalová – třídní učitel – 9.A
+420 567 579 027
kasalova@zsdemlovaji.cz kabinet Čj/Dě, 2.patro budova B
  Mgr. Tereza Pokorná – třídní učitel – 9.B
+420 567 579 031
pokorna@zsdemlovaji.cz kabinet Fy, 1.patro budovy ED
  Mgr. Jitka Traganová – třídní učitel – 9.C
+420 567 579 028
traganova@zsdemlovaji.cz kabinet Cj, 2.patro budova B
  Ing. Ivana Cejpková
+420 567 579 026
cejpkova@zsdemlovaji.cz kabinet Ma, 1.patro budova B
  Mgr. Daniel Špejtek
+420 567 579 030
spejtek@zsdemlovaji.cz kabinet Tv, přízemí budovy ED
  Mgr. Stanislava Mauleová
+420 567 579 024
mauleova@zsdemlovaji.cz kabinet vých. poradce, přízemí budovy B
  Mgr. Zdeněk Nosek 
+420 567 579 030
nosekz@zsdemlovaji.cz kabinet Tv, přízemí budovy ED
  Mgr. Petra Hamáčková 
+420 567 579 026
hamackova@zsdemlovaji.cz  
  Mgr. Silvie Hájková
+420 567 579 027
hajkova@zsdemlovaji.cz  
  Mgr. Karla Svobodová
+420 567 579 025
svobodovak@zsdemlovaji.cz  
  Mgr. Dagmar Homová – ŠD a ŠK
+420 567 579 025
homova@zsdemlovaji.cz kabinet Př/Ch, přízemí budovy B
  Mgr. Vladimíra Procházková
+420 567 579 026
prochazkovav@zsdemlovaji.cz kabinet Ma, 1.patro budova B
  Mgr. Jana Blažková
+420 567 579 024
blazkova@zsdemlovaji.cz kabinet vých. poradce, přízemí budovy B

Školní družina

  Renata Michnová – vedoucí školní družiny
+420 567 579 033
michnova@zsdemlovaji.cz kabinet ŠD, přízemí budovy C
  Renata Dudová
+420 567 579 033
dudova@zsdemlovaji.cz kabinet ŠD, přízemí budovy C
  Simona Součková
+420 567 579 033
souckova@zsdemlovaji.cz kabinet ŠD, přízemí budovy C
  Lenka Procházková
+420 567 579 033
prochazkova@zsdemlovaji.cz kabinet ŠD, přízemí budovy C
  Bc., DiS Alena Gerbrichová
+420 567 579 033
gerbrichova@zsdemlovaji.cz kabinet ŠD, přízemí budovy C
  Iva Křížková
+420 567 579 033
krizkova@zsdemlovaji.cz kabinet ŠD, přízemí budovy C
       

Asistenti pedagoga

  Michaela Pospíšilová – 8.B
+420 567 579 037
pospisilova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Jarmila Hubáčková – 5.A
+420 567 579 037
hubackova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Pavla Vaňková – 5.B
+420 567 579 037
vankova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Charvátová Alena – 3.A
+420 567 579 032
charvatova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 2.patro, budova C
  Iva Křížková – 6.A
+420 567 579 037
krizkova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Romana Lišková – 8.C
+420 567 579 037
liskova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Božena Solařová – 1.A
+420 567 579 037
solarova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Tamara Koutná – 1.B
+420 567 579 037
koutna@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Malečková Andrea – 7.C
+420 567 579 037
maleckova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Lucie Pisková – 5.C
+420 567 579 037
piskova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Michal Lagron – 6.C
+420 567 579 037
lagron@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Petr Šána – 6:B
+420 567 579 037
sana@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Ing. Libuše Nosková – 2.B
+420 567 579 037
noskova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 1.patro, budova B
  Markéta Freyová – 3.B
+420 567 579 032
freyova@zsdemlovaji.cz kabinet Asistenti pedagoga, 2.patro, budova C

Správní zaměstnanci

  Stanislav Balík – školník
+420 567 579 035
  přízemí budovy A
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz