Škola, do které stojí za to chodit
Kontakt:
Mgr. Jana Blažková (kabinet výchovného poradce)
Telefon: 567 579 024
E-mail: blazkova@zsdemlovaji.cz
Úřední hodiny: středa 14.00 – 15.30 hodin (nejlépe po telefonické domluvě)
Poradenství v oblasti výchovy, řešení výchovných problémů
 • spolupráce s vedením školy, třídními učiteli
 • spolupráce s rodiči
 • diagnostika třídních kolektivů – testové metody
 • práce s problémovými žáky (dle dohody s TU)
 • spolupráce s Policií ČR
 • spolupráce o odborem sociálních věcí v Jihlava
 • spolupráce s PPP, SPC
Poradenství v oblasti vzdělávání
 • pomoc při přípravě zápisu do 1. ročníku
 • doporučení PPP, SPC – vhodná zařazení žáků do tříd
 • pomoc při zajištění spolupráce s rodiči
Péče o děti s výukovými problémy, speciální třídy
 • spolupráce s třídními učiteli a rodiči žáků
 • spolupráce s PPP, SPC
 • pomoc TU při tvorbě individuálních vzdělávacích programů
 • aktualizace a tvorba seznamů integrovaných žáků
 • ekonomická rozvaha
 • doplňování pomůcek pro integrované žáky
Profesní orientace žáků, přihlášky ke studiu na střední škole
 • spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě (návštěva 8. a 9. ročníku)
 • zajištění testů nadání pro nerozhodnuté žáky – pořádá PPP
 • nástěnka v přízemí školy – aktuality
 • zajištění letáků pro žáky 9. ročníku
 • zajištění účasti na Přehlídce škol v Domě kultury v Jihlavě (listopad)
 • schůzka rodičů a žáků se zástupci škol
 • pomoc s vyplňováním přihlášek – kontrola a odeslání přihlášek na příslušné školy
 • přijímací zkoušky nanečisto – ve spolupráci s předsedy předmětových komisí Čj a M
 • výsledky přijímacího řízení – statistika, vyhodnocení úspěšnosti
 • odvolací řízení
 • zpráva o vycházejících žácích
Poradenská služba
 • úřední hodiny
 • účast na Radě rodičů
 • vedení Žákovské rady
 • pohovory s žáky, vyučujícími

 

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz