Škola, do které stojí za to chodit
Kontakt:
  Mgr. Jana Blažková (kabinet výchovného poradce)
  Telefon: +42 567 579 024  
  E-mail: blazkova@zsdemlovaji.cz
  Úřední hodiny: středa 14.00 – 15.30 hodin (nejlépe po telefonické domluvě)
 
Na koho se obrátit:
 • výchovná poradkyně, vyučující  
 • Pedagogicko – psychologická poradna  
 • Úřad práce – informační  a poradenské středisko pro volbu povolání
 
Základní informace:
 • Jaké si zvolit povolání – brožurka   
 • Atlas školství – kraj Vysočina – k půjčení u VP  
 • www.atlasskolstvi.cz – internet (přehled celé ČR)  
 • www.upji.cz – Úřad práce Jihlava  
 • www.stredniskoly.cz – internetové stránky škol  
 • dny otevřených dveří na SŠ, SOU
 
Akce naší školy:
 • návštěva Úřadu práce Jihlava – žáci 9.ročníků
 • začátek ledna – informační schůzka pro rodiče a žáky s VP 
 • listopad – přehlídka škol v DKO Jihlava  
 • spolupráce se středními školami kraje Vysočina 
 • zařazení předmětu Volba povolání do hodin Pracovní činností

 

Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky