Škola, do které stojí za to chodit
Organizace školního roku 2021/2022 
podrobný přehled akci: Plán práce 2021-2022
Začátek a konec pololetí
středa 1. 9. 2021 začátek školního roku 2021/2022
pondělí 31. 1. 2022 konec 1. pololetí – rozdání pololetního vysvědčení
čtvrtek 30. 6. 2022 konec školního roku 2021/2022 – rozdání vysvědčení
čtvrtek 1. 9. 2022 začátek školního roku 2022/2023
   
Školní prázdniny
27. – 29. 10. 2021 (středa až pátek) podzimní prázdniny (středa 28. 10. 2021 – státní svátek)
23. 12. 2021 (čtvrtek) – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022)
4. 2. 2022 (pátek) pololetní prázdniny
14. 2. –  20. 2. 2022 jarní prázdniny
14. 4. + 15. 4. + 18. 4. 2022 velikonoční prázdniny (čtvrtek) + Velký pátek + Velikonoční pondělí
1. 7. 2022 (pátek) –  31. 8. 2022 (středa) letní prázdniny
   
Schůzky SRPDŠ a informační odpoledne 
   SRPDŠ
   Informační odpoledne
   
Pedagogické rady
  hodnocení a uzavření 1. čtvrtletí 2021/2022
  hodnocení a uzavření 1. pololetí 2021/2022
  hodnocení a uzavření 3. čtvrtletí 2021/2022
  hodnocení a uzavření 2. pololetí 2021/2022
   
Další důležité termíny
  Konzultační dny pí Prošková (vzdělávací a výchovné problémy) – sborovna školy.
  Hrátky 2021
  Odevzdání přihlášek na SŠ
  Zápis do 1. ročníků
  Termíny školních výletů

Některé termíny mohou být z důvodu neočekávaných změn organizace školního roku upřesněny či změněny.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz