Škola, do které stojí za to chodit
Organizace školního roku 2019/2020 
podrobný přehled akci: Plán práce 2019/2020
Začátek a konec pololetí
pondělí 2. 9. 2019 začátek školního roku 2019/2020
čtvrtek 30. 1. 2020 konec 1. pololetí – rozdání pololetního vysvědčení
úterý 30. 6. 2020 konec školního roku 2019/2020 – rozdání vysvědčení
úterý 1. 9. 2020 začátek školního roku 2020/2021
   
Školní prázdniny
29. – 30. 10. 2019 (úterý a středa) podzimní prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020 )
31. 1. 2020 (pátek) pololetní prázdniny
9. 3. –  15. 3. 2020 jarní prázdniny
9. 4. – 13. 4. 2020 velikonoční prázdniny + Velký pátek + Velikonoční pondělí
1. 7. 2020 (středa) –  31. 8. 2020 (pondělí) letní prázdniny
   
Schůzky SRPDŠ a informační odpoledne 
10.9.;  SRPDŠ
   Informační odpoledne
   
Pedagogické rady
  hodnocení a uzavření 1. čtvrtletí 2019/2020
  hodnocení a uzavření 1. pololetí 2019/2020
  hodnocení a uzavření 3. čtvrtletí 2019/2020
  hodnocení a uzavření 2. pololetí 2019/2020
   
Další důležité termíny
18.9.; 16.10.; 13.11.; 18.12. Konzultační dny pí Prošková (vzdělávací a výchovné problémy) – sborovna školy.
  Hrátky 2019
  Odevzdání přihlášek na SŠ
  Zápis do 1. ročníků
  Termíny školních výletů

Některé termíny mohou být z důvodu neočekávaných změn organizace školního roku upřesněny či změněny.

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily