Škola, do které stojí za to chodit
Organizace školního roku 2017/2018 
podrobný přehled akci z Plánu práce 2017/2018: Plán práce 2017/2018
Začátek a konec pololetí
pondělí 4. 9. 2017 začátek školního roku 2017/2018
středa 31. 1. 2018 konec 1. pololetí – rozdání pololetního vysvědčení
pátek 29. 6. 2018 konec školního roku 2017/2018 – rozdání vysvědčení
pondělí 3. 9. 2018 začátek školního roku 2018/2019
   
Školní prázdniny
čtvrtek a pátek 26. – 27. 10. 2017 podzimní prázdniny
sobota 23. 12. 2017 –
úterý 2. 1. 2018
vánoční prázdniny (vyučování začne v středu 3. 1. 2018)
pátek 2. 2. 2018 pololetní prázdniny
pondělí 26. 2. 2018 –
neděle 4. 3. 2018
jarní prázdniny
čtvrtek a pátek 29. – 30. 3. 2018 velikonoční prázdniny
pondělí 2. 7. 2018 –
pátek 31. 8. 2018
letní prázdniny
   
Schůzky SRPDŠ a informační odpoledne 
 14. 9. 2017; 9. 1. 2018; 12. 6. 2018  SRPDŠ
 7. 11. 2017; 10. 4. 2018; 12. 6. 2018  Informační odpoledne
   
Pedagogické rady
 14. 11. 2017 hodnocení a uzavření 1. čtvrtletí 2016/2017
 23. 1. 2018 hodnocení a uzavření 1. pololetí 2016/2017
 17. 4. 2018 hodnocení a uzavření 3. čtvrtletí 2016/2017
 26. 6. 2018 hodnocení a uzavření 2. pololetí 2016/2017
   
Další důležité termíny
 20. 9.; 18. 10.; 22. 11.; 13. 12. Konzultační dny pí Prošková (vzdělávací a výchovné problémy) – sborovna školy.
 29. 11. 2017 Hrátky 2016
 1. 3. 2018 Odevzdání přihlášek na SŠ
20. – 21. 4. 2018 Zápis do 1. ročníků
 13. – 25. 6. 2018  Termíny školních výletů

Některé termíny mohou být z důvodu neočekávaných změn organizace školního roku upřesněny či změněny.

5
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily