Škola, do které stojí za to chodit
Kontakt:
Mgr. Veronika Burianová (kancelář zástupce ředitele)
Telefon: 567 579 036
E-mail: burianova@zsdemlovaji.cz
Úřední hodiny: čtvrtek 14.00 – 15.30 hodin (kancelář zástupce ředitele). Dále dle aktuální potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
 
 • standardní činnosti školního metodika prevence dle vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb.
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v oblasti výchovné a vzdělávací
 • metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • tvorba Minimálního preventivního programu, jeho aktualizace a vyhodnocování
 • spolupráce s odbornými institucemi
 • spolupráce s Vrakbarem – preventivních programy
 • evidence neomluvených hodin, řešení problému
 • řešení kázeňských problémů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zadávání a vyhodnocování testů, dotazníků z oblasti prevence
 • účast na školeních, vyhledávání kurzů pro všechny pedagogy školy
 • modernizace oblasti – zajišťování a předávání odborných informací
 • spolupráce s poradenskými institucemi (PPP, SPC), SVP Jihlava, OSPODem, policií atd.
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz