Škola, do které stojí za to chodit
Základní informace o škole
Naše škola je organizována jako úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. Výuka na celé škole probíhá podle plánu ŠVP „Škola, do které stojí za to chodit“.

Cíle školy jsou a budou i nadále zaměřeny na:

 • práci s informačními technologiemi
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • estetickou a dramatickou výchovu
 • zvyšování tělesné zdatnosti žáků

Škola se bude snažit aby byla i nadále místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a dovednosti, bude v dobře vybavených učebnách vzděláváno kvalitním pedagogickým sborem a při vzdělávání bude mít podporu svých rodičů.

 V letošním školním roce 2020/2021 má škola:
  Celkový počet žáků 573
    z toho na 1.stupni 320
    z toho na 2.stupni 253
    v přípravné třídě 18
  Celkem pedagogických pracovníků
41
  Celkem tříd
27
    z toho na 1.stupni
14
    z toho na 2.stupni 12
  Přípravná třída
1
 
 Co nabízíme našim žákům?
 • výuka psaní písmem Comenia Script – více o písmu zde
 • velký výběr z různě zaměřených kroužků
 • výuka hry na sopránové zobcové flétny (později altové, tenorové, basové)
 • výuka anglického jazyka od prvního ročníku
 • další cizí jazyk od 7. ročníku – německý jazyk, ruský jazyk
 • pravidelná výuka informatiky od 4. ročníku
 • hudební výchova, fyzika, chemie, pracovní činnosti a informatika jsou vyučovány v moderně zařízených specializovaných odborných učebnách
 • zařazování ICT do výuky – interaktivní tabule ve všech třídách, dvě počítačové učebny
 • možnost návštěvy školního klubu a družiny
 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel denně
 • možnost výběru z bohaté nabídky různých nepovinných předmětů a kroužků
 • využívat školní informační centrum vybavené počítačovými stanicemi připojenými na internet
 Co nabízíme rodičům našich žáků?
 • možnost zařazení do přípravné třídy
 • individuální přístup k integrovaným žákům
 • elektronické komunikace s vyučujícími – systém Bakalář – on-line žákovská knížka, přehled o absenci žáka, rozvrhy, suplování, školní akce
 Co nabízíme ostatní veřejnosti?
 • pronájem školní tělocvičny – pro pořádání různých sportovních akcí i soukromé účely
 • pronájem sálu školního divadla – pro pořádání různých školení či seminářů

 

Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky