Škola, do které stojí za to chodit
Základní informace o škole
Naše škola je organizována jako úplná základní škola s 1. a 2. stupněm.
Výuka na celé škole probíhá podle plánu ŠVP „Škola, do které stojí zato
chodit“.
 V letošním školním roce 2015/2016 má škola:
  Celkový počet žáků 493
    z toho na 1.stupni 330
    z toho na 2.stupni 163
    v přípravné třídě 18
  Celkem pedagogických pracovníků
34
  Celkem tříd
24
    z toho na 1.stupni
15
       speciální třída 2
    z toho na 2.stupni
8
       speciální třída 2
  Přípravná třída 1
 Počet žáků
 Co nabízíme našim žákům?
 • výuka psaní písmem Comenia Script – více o písmu zde
 • výuka psaní i běžným písmem
 • velký výběr z různě zaměřených kroužků
 • výuka hry na sopránové zobcové flétny (později altové, tenorové, basové), od 4. třídy výuku hry na kytaru
 • výuka anglického jazyka od prvního ročníku
 • další cizí jazyk od 7. ročníku – německý jazyk, ruský jazyk, konverzace z anglického jazyka
 • pravidelná výuka informatiky od 4. ročníku
 • hudební výchova, fyzika, chemie, pracovní činnosti a informatika jsou vyučovány v moderně zařízených specializovaných odborných učebnách
 • zařazování ICT do výuky – interaktivní tabule ve všech třídách, dvě počítačové učebny
 • možnost návštěvy školního klubu a družiny
 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel denně
 • možnost výběru z bohaté nabídky různých nepovinných předmětů a kroužků
 • využívat školní informační centrum vybavené počítačovými stanicemi připojenými na internet
 • možnost využití Wi-Fi připojení pro žáky
 Co nabízíme rodičům našich žáků?
 • možnost zařazení do přípravné třídy
 • individuální přístup k integrovaným žákům – třídy s menším počtem žáků, zajištění pedagogické asistentky
 • možnost elektronické komunikace s vyučujícími – systém Bakalář – on-line žákovská knížka, přehled o absenci žáka, rozvrhy, suplování, školní akce
 Co nabízíme ostatní veřejnosti?
 • pronájem školního bazénu
 • pronájem školní tělocvičny – pro pořádání různých sportovních akcí i soukromé účely
 • pronájem sálu školního divadla – pro pořádání různých školení či seminářů

 

IMG_0050
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily