Škola, do které stojí za to chodit

ŠKOLA, DO KTERÉ STOJÍ ZA TO CHODIT

Při tvorbě vzdělávacího programu jsme vyšli ze zkušeností naší školy. Školní vzdělávací program jsme na základě našich dlouhodobých zkušenosti a podmínek školy, zaměřili na výuku informačních technologií, dramatickou výchovu, pomoc žákům se speciálními potřebami, všeobecnou tělesnou přípravu a přípravu předškoláků v přípravné třídě.

ŠVP nabízí našim žákům:

 • výchovu ke zdravému životnímu stylu, výukou prolínají prvky estetické a dramatické výchovy, možnost výuky přímo ve školním divadle
 • výuku odborných předmětů v moderně zařízených specializovaných učebnách
 • výuku anglického jazyka od prvního ročníku
 • druhý cizí jazyk od 7. ročníků (žáci mohou vybírat z nabídky německého a ruského jazyka)
 • pravidelnou výuku informatiky od 4. ročníku 
 • možnost sportovního vyžití dětí (hřiště s umělým povrchem, tělocvična)
 • zapojení dětí do činnosti v zájmových kroužcích a nepovinných předmětech (např. dramatický, keramický, výtvarný…)
 • školní družinu a školní klub  
 • informační centrum s možností práce na internetu a s celou řadou výukových programů
 • exkurze, netradiční třídní akce, sportovní kurzy, ročníkové dny…
 • přípravná třída pro předškoláky 
Název: Formát:
ŠVP „Škola, do které stojí za to chodit“ k nahlédnutí v ředitelně školy
ŠVP pro přípravnou třídu k nahlédnutí v ředitelně školy
ŠVP pro školní družinu k nahlédnutí v ředitelně školy
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz