Škola, do které stojí za to chodit

ŠKOLA, DO KTERÉ STOJÍ ZA TO CHODIT

Při tvorbě vzdělávacího programu jsme vyšli ze zkušeností naší školy. Školní vzdělávací program jsme na základě našich dlouhodobých zkušenosti a podmínek školy, zaměřili na výuku informačních technologií, dramatickou výchovu, pomoc žákům se speciálními potřebami, všeobecnou tělesnou přípravu a přípravu předškoláků v přípravné třídě.

ŠVP nabízí našim žákům:

 • výchovu ke zdravému životnímu stylu, výukou prolínají prvky estetické a dramatické výchovy, možnost výuky přímo ve školním divadle
 • výuku odborných předmětů v moderně zařízených specializovaných učebnách
 • výuku anglického jazyka od prvního ročníku
 • druhý cizí jazyk od 7. ročníků (žáci mohou vybírat z nabídky německého a ruského jazyka, pro žáky s problémy s výukou cizích jazyků nabídka konverzace z anglického jazyka)
 • pravidelnou výuku informatiky od 4. ročníku 
 • výuka hry na zobcovou flétnu
 • možnost sportovního vyžití dětí (školní bazén, hřiště s umělým povrchem, nová tělocvična)
 • speciálně pedagogickou péči (logopedie, pleoptická cvičení, zdravotní tělesná výchova)
 • zapojení dětí do činnosti v zájmových kroužcích a nepovinných předmětech (např. dramatický, keramický, výtvarný…)
 • školní družinu a školní klub – provoz dle potřeb rodičů
 • informační centrum s možností práce na internetu a s celou řadou výukových programů
 • exkurze, netradiční třídní akce, sportovní kurzy, ročníkové dny…
 • přípravné třídy pro předškoláky 
Datum platnosti: Název: Formát:
1.9.2015 ŠVP „Škola, do které stojí za to chodit“ zde
2.9.2013 ŠVP pro přípravnou třídu PDF
1.9.2014 ŠVP pro školní družinu SVP_skolni_druzina_2014
2.9.2013 ŠVP pro školní klub SVP_skolni_klub 

 

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily