Škola, do které stojí za to chodit

Česká školní inspekce kontroluje v nepravidelných intervalech činnost a dokumentaci školy. Z těchto kontrol vypracovává shrnující inspekční zprávu.

Přehled inspekčních zpráv školy: ZDE

  

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz