Škola, do které stojí za to chodit

Neotevřené kroužky – z důvodu velmi malého zájmu nebudou otevřeny tyto kroužky :

 • Fotografování (Majer) pondělí – přihlášeno 5 žáků
 • Fotografování (Majer) pátek – přihlášen 1 žák
 • Čj a Ma ve 3. třídě (Exnerová) – přihlášeno 8 žáků
 • Zajímavá matematika (Medunová) – přihlášeno 0 žáků
 • Zpívánky (Hávová, Kubová) – přihlášeno 6 žáků 
 • Povídánky (Kokešová N.) – přihlášen 1 žák
 • Pěstitelství (Špinarová) – přihlášeni 4 žáci
 • Mensa klub (Tůma) – přihlášeni 2 žáci
 • Pátrání po předcích – přihlášeno 0 žáků

Změny kroužků – následující kroužky budou otevřeny v případě spojení termínů. Vyučující nabídnou možnost společného termínu jednotlivým žákům.

 • Plavecký kroužek (Müllerová) – (úterý 7.00) 
 • Programování (Majer) – (pátek 14.00, 1x za 14 dní)

Otevřené kroužky – ostatní kroužky budou otevřeny. Žáci zařazení do kroužku obdrží od vedoucího kroužku během tohoto týdne informace o zahájení, termínu a způsobu platby za 1. období. Případné dotazy, prosím, směřujte přímo na vyučující jednotlivých kroužků.

Volná místa v kroužku – některé kroužky nemají ještě naplněnou max. kapacitu, je proto ještě možno se do tohoto kroužku přihlásit. S případným zájmem zařazení žáka do těchto kroužků, se prosím, obracejte přímo na vyučující těchto kroužků.

 • Začínáme s Aj (Špinarová)
 • Šikovné ručičky (Svobodová)
 • Programování (Majer)
 • Flétna – přípravka (Pátková)
 • Flétna (Pátková)
 • Keramika 0. + 1.ročník (Ficencová)
 • Vaření I. – starší (Homová)
 • Turistický (Marečková, Exnerová)
 • Programování (Majer) – (pátek)

————————————————————————————————————————————————

Anotace kroužků pro letošní školní rok: BULETIN_2017_2018

Pozor: Turistický kroužek – v ceně nejsou zahrnutý další výdaje (vstupy, jízdné…).

Termíny a další informace: Kroužky_2017_2018

Přihlášení do kroužků bude možné pouze přes webový systém Bakaláři (Žákovská knížka). Požadavky na případnou obnovu přihlašovacích hesel prosím zasílejte na hesla@zs-demlova.ji.cz  

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily