Škola, do které stojí za to chodit
Kontakt:
Mgr. Veronika Burianová (kancelář zástupce ředitele)
Telefon: 567 579 036
E-mail: burianova@zs-demlova.ji.cz
Úřední hodiny: po telefonické domluvě
Poradenství v oblasti výchovy, řešení výchovných problémů
 • spolupráce s vedením školy, třídními učiteli
 • spolupráce s rodiči
 • diagnostika třídních kolektivů – testové metody
 • práce s problémovými žáky (dle dohody s TU)
 • spolupráce s Policií ČR
 • spolupráce o odborem sociálních věcí v Jihlava
 • spolupráce s PPP, SPC
Poradenství v oblasti vzdělávání
 • pomoc při přípravě zápisu do 1. ročníku
 • doporučení PPP, SPC – vhodná zařazení žáků do tříd
 • pomoc při zajištění spolupráce s rodiči
Péče o děti s výukovými problémy, speciální třídy
 • spolupráce s třídními učiteli a rodiči žáků
 • spolupráce s PPP, SPC
 • pomoc TU při tvorbě individuálních vzdělávacích programů
 • aktualizace a tvorba seznamů integrovaných žáků
 • ekonomická rozvaha
 • doplňování pomůcek pro integrované žáky
Metodik prevence
 • sestavení Minimálního preventivního programu
 • vypracování Dodatků k MPP – pro školní rok
 • vyhledávání nových informací v oblasti prevence
 • vedení Žákovské rady (5. – 9. ročník)
 • spolupráce s Vrak barem (centrum prevence)
 • spolupráce s PPP – skupinová práce
Poradenská služba
 • úřední hodiny
 • účast na Radě rodičů
 • vedení Žákovské rady
 • pohovory s žáky, vyučujícími
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz