Škola, do které stojí za to chodit

Činnost zájmových kroužků bude zahájena od úterý 1. 10. 2019 dle pokynů vedoucích kroužků.

Na základě zájmu budou otevřeny tyto kroužky:

  1. Logopedie I. + III. (Kokešová J.) 
  2. Sportovní kroužek I. + II. (Müllerová)
  3. Plavecký kroužek (Müllerová)
  4. Keramický kroužek I. + II. (Hubáčková)
  5. Výtvarný kroužek (Hubáčková)
  6. Francouzština pro začátečníky (Sorhondo)
  7. Florbalový kroužek (Trávníková)
  8. Flétna pro pokročilé (Pátková)

Z důvodu malého zájmu nebude otevřen kroužek:

  1. Logopedie II. (Kokešová J.)
  2. Flétna – přípravka (Pátková)
IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily