Škola, do které stojí za to chodit

Jakékoliv změny (přihlášení / odhlášení) je nutno řešit s vedoucím daného kroužku. Informaci o platbě na další pololetí budou rozdávat vedoucí kroužku v průběhu tohoto týdne. 

Platby za kroužky je nutno uhradit do 31. 1. 2020 – Zahájení docházky do kroužku bude možné až po uhrazení poplatku.

V II. pololetí budou pokračovat tyto kroužky:

  1. Logopedie I. + II. …………………..(Kokešová J.) 
  2. Sportovní kroužek I. + II. ……….(Müllerová)
  3. Plavecký kroužek …………………..(Müllerová)
  4. Keramický kroužek I. + II. ……..(Hubáčková)
  5. Výtvarný kroužek ………………….(Hubáčková)
  6. Francouzština pro začátečníky .(Sorhondo)
  7. Florbalový kroužek ……………….(Trávníková)
  8. Flétna pro pokročilé ……………..(Pátková)
Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky