Škola, do které stojí za to chodit

Nabídka kroužků, které zahájí činnost od 1. 10. 2016 – ZDE

Dopravní kroužek, Anglický jazyk, Mensa, Procvičování učiva Ma a Procvičování učiva Čj nebudou z důvodu malého zájmu otevřeny.

U některých kroužků (Sportovní, Logopedie, Plavecký…) dojde z důvodu velkého zájmu k rozdělení do skupin a případné úpravě termínů. Vyučují těchto kroužků budou informovat žáky a jejich zákonné zástupce o zařazení do skupiny a případné změně termínu konání kroužků.

Způsob placení kroužků
číslo účtu: 1467537359/0800
konstantní symbol: 0308
variabilní, specifický symbol: nemusí být
poznámka, vzkaz příjemci: přijmení a třída žáka a název kroužku
cena: plavání a keramika 200,-/měsíc
ostatní kroužky 100,-/měsíc
Platba se provádí na 4 měsíce dopředu.

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily