Škola, do které stojí za to chodit

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
Demlova 4178/32
586 06 Jihlava

Právní forma školy: právní subjektivita

Zřizovatel školy: Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1

IČO: 47366257
IZO: 600 117 286

Číslo účtu (platba ŠD, kroužky…): 1467537359 / 0800

Datová schránka: cfz5nzm

E-mail: skola@zsdemlovaji.cz 

ředitelka školy: Mgr. Andrea Medunová
tel.: +420 567 579 021
e-mail: medunova@zsdemlovaji.cz 

statutární zástupce, pedagogický zástupce ředitele:
Mgr. Veronika Burianová
e-mail: burianova@zsdemlovaji.cz
tel.: +420 567 579 036

Mgr. Stanislav Novotný, MBA
e-mail: novotny@zsdemlovaji.cz
tel.: +420 567 579 022

sekretariát: Marcela Krhánková
tel.: +420 567 579 020
e-mail: krhankova@zsdemlovaji.cz 

ekonomický úsek: Jindra Makovcová
tel.: +420 567 579 023
e-mail: makovcova@zsdemlovaji.cz

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Stanislav Novotný
tel.: + 420 567 579 022
e-mail: poverenec@zsdemlovaji.cz
úřední hodiny: pondělí 14.00 – 15.00, úterý 7.00 -8.00  

školní bazén: od 1. 1. 2017 provozuje soukromý subjekt Plavecká škola Jihlava

školní jídelna (subjekt ZŠ O.Březiny) – vedoucí školní jídelny
tel.: +420 565 598 171

školní jídelna (subjekt ZŠ O.Březiny) – odhlašování obědů
tel.: +420 565 598 170

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz