Škola, do které stojí za to chodit

Název projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0022 – Integrace ICT do výuky

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvě č. 51 OP VK

Cílová skupina:
celá škola – 28 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu:

Projekt Integrace ICT do výuky řeší modernizaci výuky na 44 základních a středních školách směrem k metodicky promyšlené integraci ICT do výuky. Základní metodou práce je individuální přístup k učitelům formou mentoringu, na jehož kvalitu a rozsah klademe vysoký důraz. Úspěšně podpořený pedagog dále absolvuje minimálně tři školení DVPP, které si škola může vybrat z nabídky několika školení. V projektu se zabýváme využíváním tabletů a notebooků ve výuce. Z projektu bude podpořeno 500 pedagogů. Vznikne portál projektu zaměřený na integraci ICT do výuky, kolem kterého bude vytvořena on-line komunita pedagogů.

Naše škola z tohoto projektu získá celkovou částku 613 745,00 Kč. Tato částka bude využita na nákup 20 tabletů s příslušenstvím a proškolení pedagogických pracovníků celé školy.

Trvání projektu:
 1. 9. 2014 – 30. 7. 2015

Plakát

integrace_ict_do_vyuky

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz