Škola, do které stojí za to chodit

úterý 1. 9. 2020

  • žáci se s doprovodem (max. 2 dospělí na žáka) shromáždí na prostředním přestávkovém dvoře školy v 8.15 hod.  
  • v doprovodu TU se žáci i rodiče přesunou do kmenových tříd
  • vzhledem k doporučení MŠMT, které se týká omezení pobytu jiných osob v budově školy budou mít všechny dospělé osoby roušku
  • ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2020 bude rodičům umožněn vstup s dětmi pouze do prostoru šaten v době od 8.00 – 8.15 hod. hlavním vchodem školy (levý vchod – bližší k lesu)

středa 2. 9. 2020

  • výuka bude do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny)

čtvrtek 3. 9. 2020

  • výuka bude do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny)

pátek 4. 9. 2020

  • výuka bude do 11.40 hod. (4 vyučovací hodiny)

Od 1. 9. mohou žáci navštěvovat školní družinu. Informace podají vychovatelky ŠD 1. 9. 2020.

Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky