Škola, do které stojí za to chodit

úterý 1. 9. 2020

  • žáci se s doprovodem (max. 2 dospělí na žáka) shromáždí na prostředním přestávkovém dvoře školy v 8.15 hod.  
  • v doprovodu TU se žáci i rodiče přesunou do kmenových tříd
  • vzhledem k doporučení MŠMT, které se týká omezení pobytu jiných osob v budově školy budou mít všechny dospělé osoby roušku
  • ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2020 bude rodičům umožněn vstup s dětmi pouze do prostoru šaten v době od 8.00 – 8.15 hod. hlavním vchodem školy (levý vchod – bližší k lesu)

středa 2. 9. 2020

  • výuka bude do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny)

čtvrtek 3. 9. 2020

  • výuka bude do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny)

pátek 4. 9. 2020

  • výuka bude do 11.40 hod. (4 vyučovací hodiny)

Od 1. 9. mohou žáci navštěvovat školní družinu. Informace podají vychovatelky ŠD 1. 9. 2020.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily