Škola, do které stojí za to chodit

Od 30.11. budou všem strávníkům, kteří budou prezenčně ve škole automaticky přihlášeny obědy.

Výdej obědů bude od 11:30-13:55 hod. po třídních skupinách s ohledem na daný rozvrh

Přihlašování i odhlašování bude možné přes internetové stránky, odhlášení oběda je možné do 8:00 ráno

Strávníci, kteří jsou na distanční výuce se musí před prvním odběrem oběda přihlásit telefonicky 565 598 170 nebo emailem obedy@zsobreziny.cz.

Po přihlášení jim bude již fungovat internetový přístup ve stejném režimu jako žákům v prezenční výuce. Výdej obědů pro tyto strávníky probíhá odděleně.

Čas výdeje bude od 14:00-14:15 hod.29

Strávníci k vyzvednutí oběda MUSÍ MÍT ČIP!!!!!!

  • K vyřizování stravného a VYZVEDNUTÍ NÁHRADNÍ STRAVENKY je nutné přijít ráno 6:30-8:00hod. do kanceláře jídelny (6:00-6:30 hod. po telefonické domluvě tel. 565 589 170)
  • V průběhu výdeje je nutné zachovávat homogenní skupiny a navzájem se nemíchat
  • Je nutné dodržovat časový rozpis výdeje obědů
Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky